diazojunginia, organiniai junginiai, kurių molekulėje yra diazogrupė N=N, sujungta tik su aromatiniu arba alifatiniu radikalu. Diazojunginiai skirstomi į alifatinius ir aromatinius. Alifatiniai diazojunginiai, pvz., diazometanas CH2N2, nestabilūs ir labai reaktyvūs. Aromatiniai diazojunginiai gali būti tokie: stipriai rūgštiniame tirpale santykinai stabili ir reaktyvi diazonio druska (pvz., benzendiazonio chloridas C6H5 N 2 + nitalic{N_{2}^{+`}} Cl), neutraliame tirpale nestabilus ir reaktyvus amfoterinis diazohidroksidas (pvz., benzendiazohidroksidas C6H5N=NOH) ir šarminiame tirpale neaktyvus diazoatas (pvz., natrio benzendiazoatas C6H5N=NONa). Didžiausią praktinę reikšmę turi aromatiniai diazojunginiai, naudojami azodažikliams sintetinti, fotorezistams (šviesai jautrios fotolitografinės medžiagos) gaminti. Alifatiniai diazojunginiai naudojami alkilinimui.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką