Didỹsis trẽjetas, SSRS, Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karinė politinė sąjunga, antihitlerinės koalicijos Antrajame pasauliniame kare branduolys. Personifikuojamas Didžiosios Britanijos ministro pirmininko W. L. S. Churchillio, JAV prezidento F. D. Roosevelto, SSRS vadovo J. Stalino asmenybėmis.

Trijų didžiųjų valstybių koalicija pradėjo kurtis 1941 vasarą: 06 22 W. L. S. Churchillis įsipareigojo teikti visokeriopą pagalbą Vokietijos užpultai SSRS, o 06 23 ją paremti pagal lendlizo programą pažadėjo ir JAV. 07 12 buvo pasirašytas Didžiosios Britanijos ir SSRS susitarimas dėl bendrų karo su Vokietija veiksmų, įsipareigota nesiderėti su ja ir jos sąjungininkais dėl taikos ar paliaubų. 08 14 W. L. S. Churchillis ir F. D. Rooseveltas pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją Atlanto chartiją, prie jos 09 24 prisijungė SSRS. 1941 12 08 JAV oficialiai tapo kariaujančia šalimi: po Pearl Harboro užpuolimo ji paskelbė karą Japonijai, o 12 11 Vokietija ir Italija paskelbė karą JAV.

W. L. S. Churchillis, F. D. Rooseveltas ir J. Stalinas Jaltos konferencijoje (1945 02 04–11)

1941 12 22–1942 01 14 Vašingtono konferencijoje F. D. Rooseveltas ir W. L. S. Churchillis svarbiausiu priešu pripažino Vokietiją, svarbiausia karo veiksmų arena – Atlantą ir Europą; sudarytas jungtinis abiejų šalių kariuomenių generalinis štabas. 1942 05 26 Londone sudaryta Didžiosios Britanijos ir SSRS sutartis dėl sąjungos kare su Vokietija bei jos sąjungininkais ir dėl bendradarbiavimo po karo. 1942 06 11 Vašingtone pasirašytas JAV ir SSRS susitarimas dėl savitarpio pagalbos kovojant su agresoriumi.

Karinių operacijų prieš Vokietiją bei jos sąjungininkus ir įtakos sferų pasidalijimo pokariniame pasaulyje klausimai buvo svarstomi Didžiojo trejeto valstybių vadovų pasitarimuose: 1943 11 28–12 01Teherano konferencijoje, 1945 02 04–11 Jaltos konferencijoje (abiejose dalyvavo J. Stalinas, W. L. S. Churchillis ir F. D. Rooseveltas) ir 1945 07 17–08 02 Potsdamo konferencijoje, kurioje dalyvavo J. Stalinas, W. L. S. Churchillis (nuo 07 28 C. R. Attlee) ir H. S. Trumanas, JAV prezidentu tapęs 04 12 mirus F. D. Rooseveltui. Šių konferencijų nutarimai įtvirtino didžiųjų valstybių, pirmiausia JAV ir SSRS, pasaulinę hegemoniją.

1945 09 02 Japonijai kapituliavus, Didžiojo trejeto valstybių geopolitiniai ir ideologiniai prieštaravimai vis labiau ryškėjo; 1946 koalicinį bendradarbiavimą pakeitė Šaltasis karas.

2803

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką