dienõs tarnýba (karyboje), kasdienė tarnybinė veikla kariniuose daliniuose, laivuose, štabuose bei mokymo įstaigose. Palaiko vidaus tvarką, garantuoja normalias karių gyvenimo, buities ir kovinio rengimo sąlygas. Ją atlieka budėtojai – karininkai, puskarininkiai, seržantai – ir paskirtas dienos tarnybos padalinys (jie atlieka ir sargybą, įgulos tarnybą).

Lietuvoje dienos tarnybos tvarką, pareigūnus ir jų pareigas nustato Tarnybos statutas. Kiekvieną dieną dalinio vado įsakymu skiriami dalinio budėtojas ir jo padėjėjas, budėjimo padalinys, t. p. padalinys, iš kurio skiriama sargyba ir dienos tarnybos pareigūnai. Kuopose į dienos tarnybą skiriamas budėtojas ir tvarkdariai. Kai kurių valstybių statutuose dienos tarnybą atitinka paros tarnyba, ją einantis padalinys vadinamas paros tarnybos padaliniu.

paros tarnyba

645

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką