diodai

diòdas (di… + (elektr)odas), dviejų elektrodų elektroninis įtaisas, paprastai gerai praleidžiantis elektros srovę tik viena – tiesiogine – kryptimi. Vakuuminis diodas yra dvielektrodė elektroninė lempa, joninis (dujinis) diodas – gazotronas – dvielektrodis elektros išlydžio įtaisas, pripildytas inertinių dujų, gyvsidabrio garų ar vandenilio, veikiantis nesavaiminio lankinio ar rusenančiojo elektros išlydžio principu; puslaidininkinio diodo svarbiausia dalis paprastai yra vienas pn darinys, kuriame yra pn sandūra (puslaidininkinė sandūra), rečiau – darinys su metalo ir puslaidininkio viena ar keliomis sandūromis.

Specialios paskirties puslaidininkiniai diodai: šviesos diodas (skleidžia optinę spinduliuotę, kai per jo pn darinį teka elektros srovė), fotodiodas (jo puslaidininkį arti sandūros paveikus optine spinduliuote išlaisvinami papildomi krūvininkai ir juo teka fotosrovė), varikapas (sukuria elektriškai keičiamą talpą: jo pn sandūros – nelaidaus sluoksnio – storis priklauso nuo įtampos), stabilitronas (veikia elektros pramušimo režimu ir geba stabilizuoti elektros įtampą), tunelinis diodas (jo pn sandūra labai plona, todėl kyla tunelinis reiškinys ir sukuriama neigiamoji varža) ir kiti. Kai kurie įtaisai, turintys du išvadus, tik sąlygiškai vadinami diodais, pvz., Gunno diodas, diodinis tiristorius. Diodai naudojami įvairiuose elektroniniuose įtaisuose ir grandynuose kintamajai srovei lyginti, signalams perduoti, detektuoti (informacijos signalui atkurti), įtampai stabilizuoti, elektrinių virpesių dažniui keisti, elektros grandinėms perjungti, apsaugoti, jų savitajam dažniui keisti, loginėms operacijoms atlikti, būsenoms, duomenims rodyti, t. p. kaip elektros srovės šaltiniai.

dvielektrodė elektroninė lempa

2373

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką