Trmakas Dionizas 1895 02 12Taupriai (Saločių valsčius) 1961 03 28Niujorkas, lietuvių ekonomistas. A. Trimako brolis.

Biografija

1915 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę tarnavo Odesoje. Su kitais įsteigė Odesos lietuvių karių sąjungą (1917 jos išrinktas atstovu į Rusijos lietuvių seimą Petrograde), surengė pirmąjį Rumunijos fronto lietuvių karių suvažiavimą, Odesos lietuvių karių komendantūrą.

1918 grįžęs į Lietuvą savanoriu dalyvavo kovose su Sovietų Rusijos kariniais daliniais Pasvalio, Saločių apylinkėse. 20 a. 3 dešimtmečio pradžioje baigė Saulės buhalterijos kursus, studijavo Kauno universitete. 1922 su kitais įsteigė Ūkininkų sąjungos centralinę kasą, dirbo joje, 1923 kasą pertvarkius į Centralinį ūkininkų banką tapo jo valdybos nariu, 1927 – valdybos pirmininku. Atstovavo Ūkininkų sąjungai bendrovėje Maistas, Žemės ūkio rūmuose. 1926–27 Trečiojo Seimo narys (nuo Ūkininkų sąjungos).

1924 išrinktas į Žemės banko revizijos komisiją, 1928 – į Lietuvos vyriausiąjį kooperatyvų komitetą. Nesuvokdamas centrinio banko išskirtinės misijos laikėsi požiūrio, kad Žemės bankas nereikalingas, nes jo funkcijas gali atlikti Lietuvos banko Ilgalaikio kreditavimo skyrius. Paskelbė straipsnių spaudoje.

1944 pasitraukė į Vokietiją, 1948 išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas.

Knygos

Parašė knygas: Ūkininkų kooperacija (1925), Kredito kooperacija, Kredito kooperacijos uždaviniai (abi 1927).

L: V. Terleckas Lietuvos bankininkai. Gyvenimų ir darbų pėdsakai 1918–1940 Vilnius 2001.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką