elektrinis dipolis: E+ – krūvio q sukurto elektrinio lauko stipris taške B, E – krūvio –q sukurto elektrinio lauko stipris taške B, E = E+ + E

dipòlis (di… + gr. polos – polius), elektrnis dipòlis, dviejų lygių, bet priešingo ženklo taškinių elektros krūvių (+q ir –q) sistema. Atstumas tarp krūvių l yra mažas, palyginti su nuotoliu r nuo dipolio elektrinio lauko tiriamojo taško. Svarbiausia elektrinė dipolio charakteristika yra dipolinis momentas pe = ql; čia q – dipolio taškinio krūvio absoliutus didumas, l – vektorius (vadinamasis dipolio petys), nukreiptas iš dipolio neigiamojo poliaus į teigiamąjį. Daugelio medžiagų molekulės turi nuolatinį dipolinį momentą, jos vadinamos polinėmis molekulėmis ir laikomos elektriniais dipoliais. Kai kurių medžiagų molekulės tik išoriniame elektriniame lauke tampa dipoliais – laukas indukuoja jų dipolinį momentą. Dipolis, kurio momentas dėl atstumo tarp krūvių arba dėl krūvio kitimo periodiškai kinta, spinduliuoja elektromagnetines bangas (Hertzo dipolis). Dipolinio momento SI vienetas kulonmetras (dažnai vartojamas debajus).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką