„Divino afflante Spiritu“

„Divino afflante Spiritu“, popiežiaus Pijaus XII enciklika. Paskelbta 1943 09 30. Joje išdėstyta Biblijos studijų būtinybė. Sudaro dvi dalys. Istorinėje dalyje minima popiežiaus Leono XIII enciklikos Providentissimus Deus (1893) svarba Biblijos studijoms, doktrininėje – keliami nauji studijų tikslai. Divino afflante Spiritu pabaigoje kunigai raginami daugiau naudoti Bibliją mokant tikinčiuosius, vyskupai – rūpintis jos dėstymu seminarijose. Divino afflante Spiritu turėjo įtakos Biblijos studijų plėtotei.

3078

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką