dogmatzmas, mąstymas sustabarėjusiomis sąvokomis, formulėmis, schemomis. Reiškiasi nekritiškumu, įrodymais nepagrįstų teiginių ir doktrinų laikymu neginčijama tiesa. Dorovės teorijoje dogmatizmas siejamas su formalizmu, fanatizmu. Kyla dėl įvairių tiesų suabsoliutinimo, perdėto konkretinimo, reliatyvizmo. Dogmatizmą analizavo senovės graikų filosofai skeptikai. I. Kantas dogmatizmu laikė pažinimą, kai netaikomas tyrimo metodas, G. W. F. Hegelis – metafizinį abstraktų mąstymą, kai įvairūs teiginiai priimami be įrodymų neatsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, visiškai paklūstant autoritetui. Dogmatizuota ideologija (marksizmu, nacionalsocializmu, fašizmu, vadizmu) dažnai remiasi autoritariniai ir totalitariniai režimai.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką