Ibárruri Dolores (Doloresa Ibãrūri), Ibárruri Gómez, slap. La Pasionaria 1895 12 09Gallarta (prie Bilbao) 1989 11 12Madridas, Ispanijos komunistų veikėja. Baskų kilmės.

Nuo 1921 Ispanijos komunistų partijos, nuo 1930– jos Centro komiteto, 1932–60 – jo politinio biuro narė, 1932–42 – Centro komiteto sekretorė. Nuo 1931 kompartijos laikraščio Mundo Obrero redaktorė. 6 kartus kalinta. Nuo 1935 kandidatė į Kominterno vykdomojo komiteto narius. 1936 išrinkta į Kortesus. Per Ispanijos pilietinį karą (1936–39) pagarsėjo oratoriniais gebėjimais, respubliką ginančiomis kalbomis ir šūkiais (garsiausias – No pasarán!, lietuviškai – jie nepraeis). 1939–77 gyveno emigracijoje, daugiausia SSRS (turėjo jos pilietybę). 1942–60 Ispanijos komunistų partijos Centro komiteto generalinė sekretorė, nuo 1960 – pirmininkė. Atstovavo konservatyvių partijos veikėjų grupei, rėmė Varšuvos sutarties valstybių karinę invaziją į Čekoslovakiją (1968), nepritarė eurokomunizmui. Dalyvavo moterų prokomunistiniame judėjime. 1977 grįžo į Ispaniją. 1977–79 parlamento narė.

Dolores Ibarruri

Parašė autobiografinę knygą Vienintelis kelias (El único camino 1962).

-La Pasionaria

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką