Steponáitis Domas, Steponãvičius 1897 12 03Varpiškės (Tauragnų vlsč.) 1986 04 04Kaunas, Lietuvos karo veikėjas, gydytojas. Pulkininkas (1938). 1917 savanoriu stojo į Rusijos kariuomenę. 1918 grįžęs į Lietuvą mokytojavo. 1919 01 savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę, tais metais baigė Karo mokyklą. 1920 dalyvavo Nepriklausomybės karo kovose su Sovietų Rusijos ir Lenkijos kariuomenėmis. 1921–26 Dešimtosios artilerijos baterijos vyresniuoju karininku. 1926 baigęs Sorbonos universiteto Paryžiuje Medicinos fakultetą paskirtas Karo ligoninės jaunesniuoju ordinatoriumi. 1927 stažavo Prancūzijos aukštojoje karo medicinos mokykloje. 1928–30 Ketvirtojo pėstininkų pulko jaunesnysis sanitarijos gydytojas. 1930–32 Karo aviacijos sanitarijos punkto vedėjas, nuo 1932 10 Ginklavimo valdybos chemijos dalies viršininkas.

Domas Steponaitis

1933–34 tobulinosi L. Pasteuro institute Prancūzijoje. 1935 paskirtas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos viršininko padėjėju, 1938 – laboratorijos Pirmojo skyriaus viršininku. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą spalį iš kariuomenės atleistas. 1940 12–1942 05 dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete.

1944 nesėkmingai bandė trauktis į Vokietiją. SSRS kariuomenei atkirtus pasitraukimo kelią 1945 grįžo į Lietuvą, dirbo gydytoju Tauragėje. 1948 sovietiniam saugumui radus Raseinių apskrityje paslėptą Lietuvos partizanų Kęstučio apygardos archyvą su jo 12 laiškų nuorašais užverbuotas agentu. Nenorėdamas bendradarbiauti su saugumu nuo 1949, įgijęs dokumentus su pakeista gimimo data, slapstėsi Kaune, vėliau dirbo gydytoju Butrimonių medicinos punkte, po 1953 – Kaune.

Vytauto Didžiojo 4 laipsnio ordinas (1931).

L: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 t. 7 Vilnius 2007.

1947

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką