dominikõnai, Brólių pamókslininkų òrdinas (lot. Ordo Fratrum Praedicatorum, OP), katalikų vienuolių ordinas; to ordino vienuoliai. Popiežiaus teisių ordinas (1216 patvirtino popiežius Honorijus III). Vadovaujasi šv. Augustino regula ir savo konstitucija; tikslas – skelbti Dievo žodį, studijuoti (šūkis Laudare, benedicere, praedicare – Šlovinti, palaiminti, skelbti Žodį). Kontempliatyvų gyvenimą sieja su apaštalavimu, steigia universitetus, juose dėsto. Dėvi baltą abitą su gobtuvu, juosiamą juodu odiniu diržu (prie kairiojo šono segi rožinį), škaplierių, juodą apsiaustą su gobtuvu.

dominikonai (Popiežius Honorijus III patvirtina dominikonų ordiną, aliejus, dail. L. Bassano, 1557–1622, Šv. Jono ir šv. Pauliaus bažnyčia Venecijoje)

Istorija

Dominikonus, dominikones ir Dominikonų pasauliečių broliją įkūrė šv. Dominykas. Dominikonų ordinas įkurtas 1215 kovai su albigiečiais. Dominikonų vienuolynai kūrėsi Europoje prie didesnių miestų, mokymo centrų, vienuoliai steigė filosofijos, teologijos institutus, juose dėstė; statė bažnyčias, vykdė misijas Prūsijoje, Mongolijoje, Kinijoje, Tolimuosiuose Rytuose, Okeanijoje, Amerikoje. Dominikonų ministras kartu buvo ir popiežiaus rūmų magistras; jam buvo pavesta cenzūruoti knygas, sudarinėti Index librorum prohibitorum. Dominikonai yra pirmieji katalikų vienuoliai, gavusieji teisę be leidimo visur sakyti pamokslus, klausyti išpažinčių, savo kapinėse laidoti pasauliečius, Rožinio brolijos steigėjai, Kryžiaus kelio stočių pradininkai. Iš dominikonų buvo žymių teologų (Albertas Didysis, Tomas Akvinietis), popiežių. Yra 3 provincijos, 5647 (iš jų 4219 kunigai) nariai (2020).

Dominikonai Lietuvoje

Lietuvoje dominikonai pradėjo kurtis Mindaugo laikais. 1231 atvyko dominikonas šv. Jackus, 1251 dominikonai dalyvavo Mindaugo krikšto apeigose. Daugiausia dominikonų vienuolynų Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje atsirado 17 amžiuje. 1612 rytų slavų žemėse esantys dominikonai susivienijo į Šv. Jackaus provinciją. 1644 įkurtas Lenkijos provincijai priklausantis vikariatas, 1647 – Lietuvos Šv. Angelų sargų provincija su centru prie Šventosios Dvasios bažnyčios Vilniuje (priklausė 12, 1827 – 45 vienuolynai ir 6 rezidencijos). 1642 dominikonai Raseiniuose įsteigė Rožinio broliją, 1699 vargšų prieglaudą, pradinę mokyklą. Įrengė Kryžiaus kelio stotis Žemaičių Kalvarijoje (1642) ir Vilniuje (17 a. antra pusė). Palėvenėje dominikonai D. Sutkevičius parengė lietuvių–lenkų (apie 1835, neišspausdintas) ir lietuvių–lotynų–lenkų kalbų (apie 1848, neišspausdintas) žodynus, R. Jasikevičius išleido pamokslų rinkinį lietuvių kalba (4 tomai 1855–59). Paparčiuose veikė noviciatas, parapinė mokykla, biblioteka; parašyta Lietuvos istorija (neišspausdinta, autorius nežinomas).

Vilniuje Šventosios Dvasios vienuolyne veikė Filosofijos-teologijos institutas, biblioteka, vaistinė. 19 a. Rusijos valdžia dominikonų vienuolynus uždarė. 1935 atkurta Šv. Angelų sargų provincija, centras Raseiniuose. 1940 vienuolynas sovietų valdžios uždarytas. 1992 dominikonai veiklą atnaujino, Vilniuje prie Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios įkurtas Lietuvos, Latvijos, Estijos generalinis vikariatas. 1996 įsteigė žurnalą jaunimui Septyni.

Yra 6 broliai (2021).

1

3078

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką