Malináuskas Donatas 1869 03 07Krėslaukis (Latvija) 1942 11 30prie Bijsko (1993 perlaidotas Onuškio, Trakų rj., bažnyčios šventoriuje), Lietuvos visuomenės veikėjas, diplomatas. Vasario 16 Akto signataras. 1894 baigė Táboro (Čekija) žemės ūkio akademiją. Studijuodamas Čekijoje įsitraukė į čekų tautinio atgimimo sąjūdį. Grįžęs į Lietuvą su kitais 1895 įkūrė nelegalią Dvylikos Vilniaus apaštalų draugiją, kuri puoselėjo lietuvybę. 1905 11 su kitais pasirašė lietuvių memorandumą Rusijos ministrui pirmininkui Sergejui Vittei dėl Lietuvos etnopolitinio atsiribojimo nuo Lenkijos. Prisidėjo prie Didžiojo Vilniaus seimo rengimo, jame dalyvavo. 1905 12 Tautiškosios lietuvių demokratų partijos steigiamajame susirinkime išrinktas partijos iždininku. Nuo 1906 05 Sąjungos grąžinti teises lietuvių kalbai Romos katalikų bažnyčiose steigiamojo komiteto narys, vėliau – sekretorius. 1909 Rūtos, 1913 – Ryto švietimo draugijų vienas steigėjų ir veikėjų.

Donatas Malinauskas

1914 su kitais parengė Gintarinę deklaraciją. 1914 pabaigoje Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti centro komiteto narys. 1917 09 dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje, išrinktas Lietuvos Tarybos nariu.

D. Malinauskas (stovi trečias iš kairės) su kitais Lietuvos Tarybos nariais (1917; Lietuvos nacionalinis muziejus)

1920–22 ir 1923–31 dirbo Užsienio reikalų ministerijoje. 1922–23 nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Čekoslovakijoje, 1931 Estijoje.

Nuo 1925 Vilniaus vadavimo sąjungos veikėjas. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje.

SSRS okupavus Lietuvą 1941 06 14 ištremtas į Altajaus kraštą.

Gedimino 2 laipsnio ordinas (1928).

L: R. Lopata Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas Vilnius 1998.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką