„Draugas“, užsienio lietuvių dienraštis, einantis nuo 1909 Jungtinėse Amerikos Valstijose. Vienas seniausių ir svarbiausių išeivijos dienraščių. Iki 1916 savaitraštis. Iš pradžių leistas Wilkes-Barre, nuo 1912 – Čikagoje.

Leidėjai

Nuo 1909 leido Kunigų vienybė (iki 1917 Kunigų sąjunga), nuo 1919 – marijonai, nuo 1951 leidžia Lietuvių katalikų spaudos draugija.

Turinys

Katalikiškų nuostatų. Rašo politikos, ekonomikos, kultūros temomis, informuoja apie Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų šalių lietuvių veiklą, organizacijas. Sovietų okupacijos metais skleidė Lietuvos nepriklausomybės idėjas.

Turi šeštadienio priedą Kultūra: Menas, literatūra, mokslas (redaktoriai J. Prunskis, K. Bradūnas, A. Liulevičienė, D. Bindokienė).

Redaktoriai

Redaktoriai: K. Urbonavičius (pirmasis), A. Kaupas, A. Maliauskis (pirmasis dienraščio), P. Būčys, L. Šimutis, V. Bagdanavičius, P. Garšva, V. Rimšelis ir kiti, D. Bindokienė (nuo 1992), D. Cidzikaitė (nuo 2007), Ramunė Lapas (nuo 2013).

Kita veikla

Nuo 1951 iki 8 dešimtmečio kasmet rengė grožinės literatūros (romano, poezijos) konkursus. Nuo 1919 turi spaustuvę (1951 prie jos įkurta knygų leidykla Lietuviškosios knygos klubas), nuo 1954 kelerius metus rengė radijo programas.

Sklaida

Tiražas 8000 egzempliorių (2003). Per mėnesį dienraščio internetinė svetainė aplankoma 33 100 kartų (2023).

688

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką