Draugija Vilniaus kraštui remti

Draugijà Vlniaus krãštui reti, organizacija, veikusi 1939 10–1940 07. Įkurta Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą. Tikslas – Lietuvoje rinkti vilniečiams aukas ir juos materialiai šelpti. 1939 10 12 įsteigtas Laikinasis (Steigiamasis) vyriausiasis komitetas Vilniaus kraštui remti (vadovas A. Juška) parengė draugijos įstatus (patvirtinti 10 25) ir 11 15 visuotiniame susirinkime išrinko draugijos vyriausiąjį komitetą (pirmininkas J. Navakas, NKVD jį suėmus, nuo 1940 06 26 – J. Vilkelis). Komitetas parengė atsišaukimų, instrukcijų, įsteigė paramos rinkimo sekcijas (žemės ūkio ir kooperacijos, pramonės, prekybos ir amatų, savivaldos, namų savininkų ir kitas). Apskrityse, miestuose, beveik visuose valsčiuose, t. p. Vilniaus krašte 1940 pradžioje draugija turėjo vietinius komitetus (per Vilnijos komitetus būdavo paskirstoma gauta parama). Per juos organizacijos, įstaigos (daugiausia valsčių savivaldybės), pavieniai asmenys aukojo lėšas.

Vyriausiojo komiteto Vilniaus kraštui remti kreipimasis į ūkininkus (1939 10 16; Vytauto Didžiojo karo muziejus)

Vyriausiojo komiteto Vilniaus kraštui remti kreipimasis į ūkininkus (1939 10 16; Vytauto Didžiojo karo muziejus)

1939 10–12 surinkta apie 766 000 litų ir žemės ūkip produktų, kurių vertė apie 391 000 litų; paaukota knygų, drabužių, avalynės, žaislų ir kitko. Iš viso iki 1940 05 15 surinkta paramos už apie 1 mln. 575 000 litų. Daugiausia jos suteikė lietuvių ūkininkai, ūkio organizacijos Lietūkis, Maistas, Pienocentras. Iki 1939 11 04 sušelpta apie 16 000 įvairių tautybių vilniečių, iš jų apie 10 000 žydų. Ypač rūpintasi vaikais, jaunimu. Sovietų valdžia draugijos veiklą sustabdė, turtą nacionalizavo.

-Vyriausiasis komitetas Vilniaus kraštui remti; -Laikinasis vyriausiasis komitetas Vilniaus kraštui remti; -Steigiamasis vyriausiasis komitetas Vilniaus kraštui remti

2457

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką