dujų valymo ciklonu schema: 1 – ciklonas, 2 – dujų bunkeris, 3 – priemaišų išleidimo sklendė, 4 – priemaišų rinktuvas, 5 – droselinis vožtuvas, 6 – papildomas priemaišų išleidimo vamzdis; juoda rodyklė rodo dujų įleidimo kryptį, raudona – išvalytų dujų išleidimo kryptį

dùjų vãlymas, priemaišų išskyrimas iš dujų. Tikslas – panaudoti išvalytas dujas ar priemaišas ir apsaugoti aplinką nuo užteršimo. Pramonės įmonėse dujos valomos daugiausia mechaniniu, elektriniu, ultragarsiniu, fizikocheminiu būdu. Mechaniniu būdu priemaišos (paprastai kietos ir skystos) nusodinamos sunkio, inercijos (arba išcentrine) jėga, filtruojant dujas per pluoštines ar akytas medžiagas, plaunant vandeniu ar kitais skysčiais. Didelės dulkės nusodinamos specialiose kamerose (į jas patekusių dulkių greitis sumažėja ir jos sunkio jėgos veikiamos nusėda), smulkios – ciklonuose (priemaišų dalelės, atsimušdamos į ciklono sieneles, nustoja greičio ir išsiskiria iš dujų), inerciniuose dulkių ir purslų gaudytuvuose (dujos valomos keičiant jų srauto kryptį ar įrengus pertvaras). Dulkėms iš dujų filtruoti naudojami audekliniai, popieriniai, smulkaus kokso, žvyro, keraminiai filtrai. Elektriniu būdu dujos valomos elektriniais filtrais (jonizuojant dujas aukštąja įtampa neigiamieji jonai nusėda ant dulkių, kurias elektrinio lauko jėgos nusodina ant teigiamojo elektrodo).

Ultragarsiniu būdu iš dujų išskiriamos skysčių dalelės (ultragarso bangų virpinamos smulkios dalelės dažniau susiduria, sulimpa, padidėja ir išskiriamos mechaniniu būdu). Fizikocheminiais būdais priemaišos iš dujų plaunamos (skruberiuose ir barboteriuose) įvairiais tirpikliais; priemaišos sugeriamos kietųjų aktyviųjų medžiagų (aktyviosios anglies, boksito) paviršiuje ir šalinamos prapučiant karštu oru ar garu. Sunkiai išskiriamos dujinės priemaišos lengviau valomos naudojantis katalizatoriais (kartu su vandeniliu ar vandens garais išvalomi organiniai sieros junginiai). Kai kurios dujinės priemaišos lengviau išskiriamos iš atšaldytų ar suslėgtų dujų.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką