Dūkštų‑Šilėnų miškai

Dūkšt‑Šilnų miška yra Vilniaus rj. savivaldybės teritorijoje, 14 km į šiaurės vakarus nuo Vilniaus, Neries dešiniajame krante. Plotas 3750 ha, mišku apaugę 3090 ha. Valstybinės reikšmės miškų plotas apie 1000 hektarų. Dūkštų‑Šilėnų miškai priklauso Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų girininkijai. Susideda iš Dūkštų, Šilėnų ir Elniakampio miškų. Yra 7 nedideli ežerai, didžiausias – Elniakampio, teka Neries dešinieji intakai: Elna, Vilkė, Čekonė. Paviršius kalvotas, vietomis į Neries pusę išvagotas stačių šlaitų ir graužų. Augavietės: nederlingos ir derlingos normalaus drėgnumo, derlingos šlaitinės. Vietomis gausu riedulių ir karbonatingo žvyro tarpsluoksnių. 48,2 % miškų yra ekosistemų apsaugos, 4,2 % rekreaciniai, 19,8 % įvairūs III grupės apsauginiai ir 27,8 % IV grupės ūkiniai. Kultūrinės kilmės medynų 37 %.

Šilėnų miškas (aerofotografinė nuotrauka)

Elniakampio miškas (aerofotografinė nuotrauka)

Pušynų yra 69 %, eglynų 12 %, beržynų 9 %, baltalksnynų 5 %, ąžuolynų 3 %, juodalksnynų 1 %, drebulynų 1 %. Jaunuolynai sudaro 40 %, pusamžiai medynai 39 %, bręstantys medynai 15 %, brandūs medynai 6 %. Medynų vidutinis amžius 50 m., bonitetas I, 9, skalsumas 0,69, tūris 189 m3/ha. Kasmet priauga 4,4 m3/ha medienos. Yra kultūrinės kilmės ąžuolynų, maumedynų, veimutinių pušų medynų, 2 gamtos paminklai – ąžuolai: Ąžuolų karalius ir Ąžuolų karalienė. Didžioji masyvo dalis priklauso Neries regioniniam parkui. Įvairiose vietose, daugiausia Paneriuose, gausu paminklinių objektų: Naujosios rėvos piliakalnis ir senovės gyvenvietė, Elniakampio piliakalnis, Karmazinų piliakalnis, pilkapiai ir senovės gyvenvietė, Sidaronių I ir II pilkapiai.

1944–45 miškuose veikė Didžiosios apygygardos A rinktinės 5 bataliono (vadas A. Arbočius, slap. Liepsna, vėliau I. Daškevičius, slap. Papūga) Lietuvos partizanai; 1945 08 batalionas išformuotas.

2355

228

-Šilėnų miškas; -Dūkštų miškas; -Elniakampio miškas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką