Simović Dušan (Dušanas Smovičius) 1882 10 28Kragujevac 1962 08 26Belgradas, Jugoslavijos valstybės ir karo veikėjas. Aviacijos generolas (1938).

1905 baigė Belgrado karo akademiją. Dalyvavo Balkanų karuose ir I pasauliniame kare. 1936–38 karinių oro pajėgų vadas. 1938–1940 generalinio štabo viršininkas. Parengė planą, pagal kurį Vokietijai užpuolus Jugoslaviją šios kariuomenė turėjo gintis iki sulauks sąjungininkų paramos, nesėkmės atveju – trauktis į Graikiją ir atidaryti Salonikų frontą. Priešinosi bendradarbiavimui su nacių Vokietija, dėl to 1940 06 atleistas iš pareigų. 1941 03 27, dvi dienos po Jugoslavijos prisijungimo prie Berlyno pakto, surengė valstybės perversmą, nuvertė D. Cvetkovićiaus vyriausybę ir tapo ministru pirmininku. Vokietijai 1941 04 06 užpuolus Jugoslaviją pasitraukė į Egiptą, vėliau – į Didžiąją Britaniją, kur iki 1942 01 vadovavo emigracinei vyriausybei. 1945 grįžo į Jugoslaviją. 1946 buvo liudytojas D. Mihailovićiaus teismo procese.

Dušan Simović

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką