dvejybinio įrašo sistema

dvejýbinio rašo sistemà, viena apskaitos sistemų.

Dvejybinio įrašo sistema pagrįsta dvejybiniu įrašu: kiekviena ūkinė operacija buhalterinėse sąskaitose ta pačia suma įrašoma 2 kartus – į vienos sąskaitos debetą ir į kitos sąskaitos kreditą. Pvz., iš įmonės sąskaitos banke į įmonės kasą gauta 1000 eurų. Po šios operacijos sumažės pinigų įmonės sąskaitoje banke ir kartu ta pačia suma padidės pinigų kiekis įmonės kasoje. Turto sumažėjimas registruojamas aktyvinių (turto apskaitos) sąskaitų kredite, o padidėjimas – debete, todėl 1000 eurų įrašoma į įmonės sąskaitos banke kreditą ir 1000 eurų įrašoma į kasos sąskaitos debetą. Tarp buhalterinėse sąskaitose atvaizduojamų ūkinių operacijų susidaro tam tikras ryšys – vienos sąskaitos debetas susijęs su kitos sąskaitos kreditu ir atvirkščiai. Toks ryšys vadinamas sąskaitų korespondencija, tokios sąskaitos – koresponduojančiomis.

Atvaizduojant ūkines operacijas sąskaitose dvejybiniu įrašu galimi šie atvejai: pokyčiai tik aktyvinėse (turto apskaitos) sąskaitose, kai viena aktyvinė sąskaita padidėja (įrašas debete), o kita sumažėja (įrašas kredite) ta pačia suma; pokyčiai tik pasyvinėse (savininkų nuosavybės ir įmonės įsipareigojimų apskaitos) sąskaitose, kai viena pasyvinė sąskaita padidėja (įrašas kredite), o kita sumažėja (įrašas debete) ta pačia suma; padidėjimas ta pačia suma aktyvinėje sąskaitoje (įrašas debete) ir pasyvinėje sąskaitoje (įrašas kredite) padidėjus turtui ir tam tikros rūšies nuosavybei; sumažėjimas ta pačia suma aktyvinėje sąskaitoje (įrašas kredite) ir pasyvinėje sąskaitoje (įrašas debete) sumažėjus turtui ir tam tikros rūšies nuosavybei.

Dvejybinis įrašas pradėtas taikyti 14 a. viduryje Genujoje ir iš čia paplito visoje Italijoje (išliko to laikotarpio bankų knygų, kuriose visi įrašai daryti 2 kartus). Dvejybinio įrašo sistemą 1494 pirmasis aprašė prancūzų kilmės italų matematikas L. Pacioli knygoje Aritmetikos, geometrijos, mokymo apie proporcijas ir santykius visuma (Summa de aritmetica, geometria, proportion et proportionalita). Dvejybinio įrašo sistemą dar 1458 aprašė italų mokslininkas B. Cotrugli, tačiau jo veikalas buvo išspausdintas tik 1573. Dvejybinio įrašo sistema 16 a. paplito Olandijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje ir kai kuriose kitose šalyse, 19 a. pabaigoje – visame pasaulyje.

2796

dvejybinis įrašas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką