dvgarsiai, to paties skiemens balsių ir balsingųjų (sonorinių) priebalsių junginiai. Fonologinėje sistemoje dvigarsiai atlieka tą pačią funkciją kaip dvibalsiai (jie laikytini dvigarsių atmaina) ir ilgieji balsiai, t. y. sudaro ilguosius skiemenis. Kartais prie dvigarsių priskiriamos ir afrikatos. Lietuvių kalba turi šiuos pagrindinius dvigarsius, dėl dvilypės (balsinės ir priebalsinės) prigimties vadinamus mišriaisiais dvigarsiais: al, ar, am, an, el, er, em, en, il, ir, im, in, ul, ur, um, un (banas, kálnas, vekti, vérti, kiba, tmpa, skdas, skùndei). Tarptautiniuose ar tarminės kilmės žodžiuose pasitaiko dvigarsių ol, or, om, on (kòlba, tòrtas); esti ir vadinamųjų ilgųjų dvigarsių (mólduobė, vl, tolỹn) bei trigarsių (dendaržis, dúonkubilis).

1824

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką