dvmiestis, dpolis (di… + gr. polis – miestas), dviejų miestų urbanistinis junginys. Dvimiesčiui susidaryti įtakos turi patogi miestų geopolitinė padėtis, jų dydžiai, susiklostę tarpusavio ryšiai ir kita. 19 a. pramonės revoliucijai paspartinus urbanizaciją iki tol buvę daugiausia uždaros monocentriškos plano struktūros miestai ėmė linijiškai plėstis palei pagrindinius kelius į miestą, ėmė rastis ir miestų nauji centrai (pocentriai); miestai įgavo policentrišką plano struktūrą. 20 a. jiems dar sparčiau plečiantis susiformavo sudėtingi dariniai – aglomeracijos, konurbacijos. Tarpmiestinės automobilių magistralės tapo šalies vadinamaisiais urbanistiniais griaučiais, aplink kuriuos telkėsi gyvenamųjų kompleksų, centrų, darbo zonų vadinamieji vėriniai. Tankiai apgyvendintose šalyse ėmė formuotis ir vadinamosios miestų sąaugos – dvimiesčiai, net trimiesčiai, kartais net per 2 valstybes (Viena–Bratislava).

Lietuvoje

Lietuvoje dvimiesčio užuomazga yra Vilniaus–Kauno projektas. Dvimiesčiui formuotis palanki šių miestų geopolitinė padėtis (automobilių magistralė Via Baltica, geležinkelio linija Kijevas–Minskas–Vilnius–Klaipėda ir jo atšaka į Karaliaučių), tipologinės charakteristikos, dydžiai, tarpusavio ryšiai (vadinamoji švytuoklinė migracija darbo, mokymosi sferose). 2002 parengtame projekto siūlyme numatyta nedidelius, mažaaukštės statybos, palydovų tipo miestelius su plačiais apželdintais intarpais sujungti greitaeigiu (iki 160 km/h) geležinkeliu, vėliau vienbėgiu ekspresu su magnetine pagalve, automobilių greitkeliu. Panašus dvimiestis į Lietuvoje kuriamą yra Lenkijos trimiestis Gdanskas–Gdynė–Sopotas.

902

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką