„Dvylika Vilniaus apaštalų“

„Dvylika Vilniaus apaštalų“, slapta lietuvių kultūros draugija. Veikė nuo paskutiniųjų 19 a. metų iki 1904 Vilniuje. Įkurta J. Ambraziejaus, D. Malinausko, P. Matulionio iniciatyva. Iš pradžių buvo 12 narių (vien vyrų), vėliau buvo priimamos ir moterys (lentelė). Draugija vienijo įvairių pažiūrų, skirtingos socialinės padėties lietuvius; kai kurie nemokėjo lietuvių kalbos, tačiau laikė save lietuviais. Draugija siekė žadinti lietuvių tautinę sąmonę, įvesti lietuvių kalbą į viešąjį gyvenimą, ypač bažnyčiose. 1898 Varšuvoje minint A. Mickevičiaus gimimo 100 metines, prie atidengto jo paminklo draugijos nariai pasirodė viešai: padėjo vainiką su lietuvišku užrašu, o E. Nonevičius pasakė kalbą apie lietuvių tautinį pabudimą – tai buvo pirmoji vieša akcija. Draugijos nariai rėmė ir platino draudžiamąją lietuvių spaudą, daugiausia dėl jų atkaklių prašymų (nuo 1898) Vilniaus vyskupas S. A. Zwierowiczius 1901 perdavė lietuviams Šv. Mikalojaus bažnyčią. 1904 nutarta veikti viešai – draugija persitvarkė į legalią Vilniaus lietuvių savitarpinės pašalpos draugiją.

Lent. Dvylikos Vilniaus apaštalų draugijos nariai (1898 12 24)
J. Ambraziejus
F. Bortkevičienė
J. Bortkevičius
J. Daumantas
A. Domaševičius
Č. Landsbergis
K. Landsbergis
F. Malinauskaitė
D. Malinauskas
P. Matulionis
E. Nonevičius
M. Savickis
B. Stankevičius
V. Urbanavičius
A. Vileišis
J. Vileišis
P. Vileišis

2457

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką