Dwight David Eisenhower

Dwight David Eisenhower (1945)

Eisenhower Dwight David (Dvaitas Deividas Ezenhaueris) 1890 10 14Denison (Teksaso valstija) 1969 03 28Vašingtonas, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valstybės ir karo veikėjas. Armijos generolas (1944).

Išsilavinimas ir karo tarnyba

1915 baigė West Pointo karo akademiją, 1926 – Generalinio štabo akademiją Fort Leavenworthe (Kanzasas), 1928 – JAV kariuomenės karo koledžą Carlisleʼe (Pensilvanija), 1933 – Ginkluotųjų pajėgų pramonės koledžą Vašingtone. 1920–24 tarnavo Panamos kanalo zonoje, 1929–33 – gynybos sekretoriaus aparate, 1935–39 – Filipinuose, 1940 12–1942 06 – generalinio štabo Karo ir operacijų planavimo skyriuje. 1942 06–11 JAV kariuomenės Europoje, 1942 11–12 Sąjungininkų kariuomenės Šiaurės Afrikoje vadas, nuo 1943 12 Sąjungininkų ekspedicinių pajėgų Europoje vyriausiasis vadas. Vadovavo išsilaipinimui Sicilijoje (1943 07), Italijoje (1943 09), Normandijoje (1944 06), atrėmė vokiečių puolimą Ardėnuose (1944 12). 1945 05 08 JAV vardu priėmė Vokietijos kapituliaciją, iki 1945 11 vadovavo JAV okupacinei kariuomenei Vokietijoje. 1945–48 JAV sausumos kariuomenės štabo viršininkas, 1949–50 Štabų viršininkų komiteto pirmininkas. 1950–52 NATO ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas.

Dwight David Eisenhower (1945)

Valstybės vadovas

1953–61 JAV prezidentas (respublikonas). Vykdė neokonservatyvią vadinamojo naujojo respublikonizmo vidaus politiką (valstybės įtakos ūkiui bei nuosaikus federacinės vyriausybės prerogatyvų apribojimas, mokesčių mažinimas ir kita), tęsė savo pirmtakų F. D. Roosevelto ir H. Trumano pradėtas socialines programas, skatino rasinę desegregaciją (1957 pilietinių teisių įstatymai), stabdė makartizmą. Buvo vienas Šaltojo karo lyderių, aktyvia užsienio politika (su valstybės sekretoriumi J. F. Dullesu) siekė stabdyti komunizmo plitimą pasaulyje. Stiprino NATO, vienas SEATO (1954), Bagdado pakto (1955), Eisenhowerio doktrinos (1957) kūrėjų. Baigė Korėjos karą (1950–53). Prisidėjo prie pirmosios tarptautinės taikaus branduolinės energijos naudojimo konferencijos (1955, Ženeva) sušaukimo. D. D. Eisenhowerio pastangas gerinti santykius su SSRS sužlugdė U‑2 incidentas (1960). 1961 01, D. D. Eisenhowerio kadencijos pabaigoje, JAV nutraukė diplomatinius santykius su Kuba.

Dwight David Eisenhower (aliejus, 1967, dailininkas J. A. Willsas, Baltieji rūmai)

Knygos

Atsiminimai Kryžiaus karas Europoje (Crusade in Europe 1948), Metai Baltuosiuose rūmuose (The White House Years 1965).

Atminimo įamžinimas

2020 09 17 Vašingtone atidarytas D. D. Eisenhowerio memorialas.

D. D. Eisenhoweris (pirmas iš dešinės) su žmona Mamie Eisenhower ir SSRS vadovas N. Chruščiovas su žmona Nina Chruščiova Baltuosiuose Rūmuose (Vašingtonas, 1959 09 15)

L: R. A. Divine Eisenhower and the Cold War Oxford 1981; J. P. Kreig Dwight Eisenhower: Soldier, President, Statesman Westport 1987; M. Miller Ike the Soldier New York 1987.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką