Dworzeco spaustuvė (Dvòržeco spaustùvė), nuo 1907 bendrovė M. A. Dworzecas, spaustuvė, 1829–1941 veikusi Vilniuje (1862–79 dvi spaustuvės, 1892–1903 ir litografija).

Savininkai

Įkūrė ir vadovavo (nuo 1869 su sūnumi Micheliu) Abraomas Izaokas Dworzecas. 1871 tėvui mirus, viena spaustuvė atiteko Micheliui, kita – sūnui Šolomui, nuo 1872 – sūnui Hileliui. Nuo 1907 bendrovės savininkai keitėsi.

Darbuotojai

Dirbo apie 15 darbininkų (1905).

Įrengimai

Iki 1877 turėjo 6–8, vėliau – 1–2 spausdinimo stakles ir 2–3 spausdinimo bei litografavimo (1899–1903) mašinas.

Veikla

Daugiausia spausdino leidinius hebrajų, rusų, lenkų, lietuvių kalbomis.

Leidiniai lietuvių kalba

Lietuvių kalba išspausdino katalikų maldaknygių, giesmynų, elementorių (10 leidimų Mokslas skaytima 1846–60, K. Aleknavičiaus Elementorius… 1846 21858), originalių prozos ir poezijos rinkinių (K. Aleknavičiaus Pasakos, pritikimai, veselios ir giesmės 1861); iš viso 49 knygas, iš jų 36 savo lėšomis (visos 1844–62).

441

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką