Džuangdz (Zhuangzi), apie 369 pr. Kr.? apie 286 pr. Kr.?, kinų filosofas. Vienas žymiausių kinų klasikinės filosofijos kūrėjų.

Daoizmo idėjos

Plėtojo daoizmo filosofiją. Dao laikė pirmapradės daiktų vienovės idėja, kuri išreiškia visa apimantį kosmoso, gamtos reiškinių, visuomenės ir žmogaus būties dėsnį. Teigė, kad dao esmę nusakyti galima tik metaforomis. Anot Džuangdzi, žmogus turi paklusti dao visuotiniams dėsniams.

Konfucianizmo kritika

Kritikavo konfucianistų dorovės teoriją. Teigė, kad empirinė patirtis ir estetinės bei dorinės vertybės yra reliatyvios.

Veikalai

Pagrindinis veikalas – Džuangdzi (fragmentas lietuvių kalba 1999). Jame gausu patarlių, priežodžių, alegorijų, ryšku ironija.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką