East Saint Louis (Ist Sent Lùisas), miestas Jungtinių Amerikos Valstijų vidurinėje dalyje, Ilinojaus valstijoje, Misisipės kairiajame krante, priešais Saint Louisą (Misūrio valstija).

26 050 gyventojų (2019); priklauso Saint Louiso aglomeracijai. Pro East Saint Louisą eina Saint Louiso–Čikagos geležinkelis ir plentas. Chemijos, stiklo, metalo apdirbimo, maisto (mėsos), statybinių medžiagų pramonė. Muziejus. Miesto teisės nuo 1888.

Lietuviai

Pirmieji lietuviai mieste įsikūrė 19 a. pabaigoje. 1895 kunigo J. Servetkos rūpesčiu East Saint Louise įkurta Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija. 1897 pastatyta bažnyčia. Kunigo J. Gadeikio iniciatyva 1911 pastatyta lietuvių mokykla. Daugiausia lietuvių atvyko 1907–14 iš Žemaitijos (Raseinių, Tauragės ir Telšių apskričių), kiti į East Saint Louisą atsikėlė iš apylinkių uždarius anglių kasyklas. Po I pasaulinio karo keletas šeimų ir pavienių asmenų grįžo į Lietuvą, išvyko į kitus Jungtinių Amerikos Valstijų miestus.

1949–52 iš Vakarų Europos į East Saint Louisą atvyko 55 lietuvių šeimos (apie 200 žmonių). 1949 10 buvo įkurta Lietuvių tremtinių bendruomenė (1953 persitvarkė į JAV lietuvių bendruomenės apylinkę). 1954 čia gyveno apie 1000 lietuvių. 1950–69 veikė lituanistinė mokykla, 1952–55 meno ansamblis Nemunas. Mieste veikė Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos kuopa (nuo 1916), Amerikos komunistų partijos Lietuvių komunistų sekcijos, Ateitininkų moksleivių Šv. Kazimiero, Lietuvių moterų progresyvaus susivienijimo, Lietuvių Romos katalikų susivienijimo Amerikoje, Susivienijimo lietuvių Amerikoje kuopos, t. p. ALT skyrius, Jaunųjų moterų klubas, Katalikų jaunimo organizacija, Šv. Kazimiero ir Šv. Rožančiaus šalpos draugijos, Švč. Mergelės Marijos sodalicija, Šv. Onos draugija, tretininkų kongregacija.

21 a. pradžioje East Saint Louise veikė JAV lietuvių bendruomenės apylinkė (įkurta 1952), BALF skyrius, Lietuvių moterų draugija ir Vasario 16 gimnazijai remti būrelis. 1982 čia gyveno apipe 600, 2003 – apie 160 lietuvių.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką