Edgewortho dėžė

Edgewortho dėžė (Èdžverto dėž), Edgewortho diagrama (Èdžverto diagramà), grafinis būdas dviejų vartotojų (asmenų, įmonių, šalių) galimiems mainų ryšiams analizuoti taikant abejingumo kreives. Vartotojai X ir Y turi tam tikrą A ir B prekių kiekį. Turimo prekių rinkinio naudingumas (TU) priklauso (yra funkcija) nuo suvartotų A ir B prekių kiekių (QA, QB): X vartotojo – TUX = f( Q A X Q_{A}^{X} , Q B X Q_{B}^{X} ), Y vartotojo – TUY = f( Q A Y Q_{A}^{Y} , Q B Y Q_{B}^{Y} ). Naudingumo funkcijas atspindi vartotojų abejingumo kreivės. Edgewortho dėžė (paveikslas) sudaroma X vartotojo pasirinkimą vaizduojant taško OX, Y vartotojo – taško OY atžvilgiu (t. y. vartotojo Y abejingumo kreivė pasukta 180 ° kampu). Edgewortho dėžės plotis rodo bendrą prekės A kiekį (QA =  Q A X Q_{A}^{X}  +  Q A Y Q_{A}^{Y} ), aukštis – prekės B kiekį (QB =  Q B X Q_{B}^{X}  +  Q B Y Q_{B}^{Y} ). Edgewortho dėžė rodo visus įmanomus prekių rinkinius, kuriuos gali turėti abu vartotojai, ir abiejų vartotojų pirmenybes (tik skirtingų atskaitos taškų atžvilgiu). Kreivė IX jungia rinkinius, kurie vienodai naudingi X vartotojui, o kreivė IY – kurie vienodai naudingi Y vartotojui. Taškas S rodo pradinį abiejų vartotojų rinkinį. X vartotojui didesnį naudingumą nei rinkinys S teiks rinkiniai, esantys virš kreivės IX, Y vartotojui – esantys žemiau kreivės IY. Rinkiniai, patenkantys į abiejų kreivių apribotą plotą (brūkšniuota sritis), abiem vartotojams teikia didesnį naudingumą nei rinkinys S ir rodo prekių mainų tarp vartotojų galimybes. Rinkinys, esantis ant brūkšniuotą plotą ribojančių kreivių, teiks didesnį naudingumą tik vienam vartotojui, kito vartotojo gaunamas naudingumas nepakis (išskyrus rinkinį H, kuris abiem vartotojams teikia tokį pat naudingumą kaip ir rinkinys S). Vartotojai mainus pradeda turėdami pradinį rinkinį ir derėdamiesi gali rasti abipusiškai naudingą variantą, kurį vaizduos taškas brūkšniuotoje srityje. Tokią pačią analizę galima pakartoti šio taško atžvilgiu – taškas pasirenkamas pradiniu rinkiniu, per jį brėžiamos vartotojų abejingumo kreivės, taip randama nauja abipusės naudos sritis ir tęsiami mainai. Kai nebelieka mainų, kuriems pirmenybę teiktų abu vartotojai, pasiekiamas Pareto optimumas. Mainų analizėje Edgewortho dėžę 1881 pritaikė F. Y. Edgeworthas. Edgewortho dėžė tinka ir išteklių paskirstymui nagrinėti.

L: Mikroekonomika Kaunas 1997; H. R. Varian Mikroekonomika: Šiuolaikinis požiūris Vilnius 1999.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką