Žiobenė Edita 1973 07 05Alytus, lietuvių teisininkė. Dr. (social. m., 2003).

Išsilavinimas ir veikla

Edita Žiobienė

1995 Vytauto Didžiojo universitete baigė sociologiją, 1998 – tarptautinę teisę, 2007 Mykolo Romerio universitete – teisę. 1994–98 buvo Kauno technologijos universiteto Akademinių reikalų tarnybos Mokslo grupės vyriausioji inspektorė tarptautinėms mokslo programoms. 1998–2003 dirbo Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės skyriuje (2002–03 šio skyriaus vedėja). 1998–2002 dėstė Vytauto Didžiojo universiteto Teisės institute, nuo 2003 dėsto Mykolo Romerio universitete; profesorė (2016–19), partnerystės profesorė (nuo 2022). 2004–10 buvo Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė, 2013–15 laikinai ėjo Lygių galimybių kontrolieriaus, 2018 – Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas. Nuo 2010 Vaiko teisių apsaugos kontrolierė.

2005–10 Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininkė, 2011–12 ir 2013–19 Europos vaiko teisių ombudsmenų tinklo valdybos narė, 2016–17 pirmininkė, 2007–10 Europos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos konvencijos patariamojo komiteto (Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities) papildoma narė, 2010–14 ir 2016–20 narė, 2018 laikinai ėjo pirmininko pareigas, 2018–20 pirmoji pirmininko pavaduotoja.

Mokslinės veiklos pagrindinės sritys: konstitucinė teisė, žmogaus teisės, vaiko teisės. Paskelbė daugiau kaip 30 mokslinių straipsnių. 2010–23 skaitė pranešimus daugiau kaip 20 konferencijų Lietuvoje ir užsienyje. 2000 stažavo Vidurio Europos universitete Budapešte, 2008 Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės departamento programoje JAV teisinė sistema.

Knygos

Parašė (su kitais) mokomąją priemonę Žmogaus teisės. Diskriminacijos draudimas Lietuvos ir tarptautinėje teisėje (2004), kolektyvines monografijas Konstitucinio reguliavimo įvairovė (2006), Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda (2007), Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga: Liber Amicorum Česlovui Juršėnui (2008), Žmogaus teisių apsaugos institucijos (2009), mokslo studijas Europos Sąjungos valstybių narių konstitucinės sistemos (2012), Šeimos bylų nagrinėjimo ir teismo sprendimų vykdymo ypatumai = Family cases: adjudication and enforcement, Tautinių mažumų apsauga: tarptautinės teisės aspektai (abi 2013), Asmens teisių gynimas: problemos ir sprendimai (2014), vadovėlius aukštųjų mokyklų studentams Lietuvos konstitucinė teisė: Liber Amicorum Juozui Žiliui (2012), Lyginamoji konstitucinė teisė (2016).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką