Stein Edith (Edita Štein), vienuolinis vardas Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta 1891 10 12Breslau (dab. Vroclavas) 1942 08 09Osvencimas, vokiečių filosofė, karmelitė. Žydų kilmės. Šventoji (1998; šventė – rugpjūčio 9). Filos. dr. (1916).

Gyvenimo faktai

1915 Göttingeno universitete baigė filosofiją (E. Husserlio mokinė). 1922 priėmė katalikybę. 1932 dėstė Münsterio universitete. 1933 įstojo į karmeličių vienuolyną Kölne. Nuo 1938 gyveno Olandijoje. 1942 areštuota gestapo ir išvežta į Osvencimo (Ausschwitzo-Birkenau) koncentracijos stovyklą, čia nužudyta.

Edith Stein

Veikalai

E. Stein filosofijos veikaluose (Įsijautimo problema / Zum Problem der Einfühlung 1917, Husserlio fenomenologija ir šv. Tomo Akviniečio filosofija / Die Phänomenologie Husserls und die Philosophie des hl. Thomas von Aquin 1929, Baigtinė ir amžina būtis / Endliches und ewiges Sein, parašyta 1937, išleista 1950, Kryžiaus mokslas. Šv. Kryžiaus Jono studija / Kreuzeswissenschaft. Studie über Johannes vom Kreuz, nebaigta, išleista 2003) fenomenologija lyginama su tomizmu.

Edith Stein

Parašė autobiografiją Iš žydų šeimos gyvenimo (Aus dem Leben einer jüdischen Familie, išleista 1985, lietuvių kalba 1999).

Atminimo įamžinimas

Apie E. Stein sukurtas filmas Septintasis kambarys (1996, režisierė M. Mészáros).

Europos globėja (1999). Vaizduojama karmelitės abitu.

Kryžiaus Teresė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką