Spenser Edmund (Edmundas Speñseris) apie 1552Londonas 1599 01 13Londonas, anglų poetas. Vienas žymiausių Renesanso epochos anglų rašytojų. Daug prisidėjo tobulinant anglų poezijos žanrus ir eilėdarą. 1576 baigė Kembridžo universitetą. Nuo 1578 ėjo tarnybą pas Leicesterio grafą Robertą Dudley, susipažino su Ph. Sidney. 1580–98 buvo Airijos grafo Arthuro Grey sekretorius. Nuo 1581 gyveno Karalienės Elžbietos I dovanotoje Kilcolmano pilyje (Korko grafystė). 1598 sukilėliams airiams sudeginus pilį apsistojo Londone.

Sukūrė pastoralinę poemą Piemens kalendorius (The Shepheard’s Calender 1579; ją ir pastoralinę elegiją Astrofelas / Astrophel 1591 dedikavo Ph. Sidney). Poemą sudaro 12 eklogių, pavadintų mėnesių vardais, gamtos vaizdai joje derinami su didaktiškais samprotavimais apie meilę, religiją, poeziją. Sonetuose (rinkinys Amoretti), epitalamijuje (Epithalamion, abu 1595), himnuose (rinkinys Keturi himnai / Fowre Hymnes 1596) perteikė neoplatonišką meilės sampratą – plėtojo žmogaus ir gamtos, gėrio ir grožio vienovės motyvą. Sonetams būdinga meditatyvinis (Ph. Sidney sonetams – dramatinis) vyksmas, pakilumas. Brandžiausias kūrinys – alegorinė epinė poema Fėjų karalienė (The Faerie Queene 6 knygos 1590–96), dedikuota Elžbietai I, parašyta sekant antikos (Vergilijumi) ir italų Renesanso (L. Ariosto) tradicijomis. Poemoje vyrauja Artūro legendų motyvai, mitinio pasaulio vaizdai, bendruomeniškumo, garbingumo, dorybingumo sampratos; būdinga sodrūs gamtos vaizdai, alegoriniai veikėjų paveikslai, anglų tautosakos ir antikos mitologijos elementai. Poema parašyta vadinamąja Spenserio strofa – 9 eilučių jambine strofa (rimų schema – ababbcbcc). Kūrybai būdinga minties raiškos vientisumas, muzikalumas, archaizmai.

Dar parašė satyrų (Kolino Klauto sugrįžimas / Colin Clout’s come home again, parašyta 1591, išspausdinta 1595), traktatą Požiūris į dabartinę Airijos būklę (A View of the Present State of Ireland, parašyta 1595–96, išspausdinta 1633).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką