Edmundas Kazimieras Zavadskas

Zavãdskas Edmundas Kazimieras 1944 05 12Vilnius, lietuvių statybos inžinierius. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2011; 1991–93 narys ekspertas, 1993–2011 narys korespondentas). Habil. dr. (technol. m.; techn. m. dr. 1988).

Išsilavinimas ir veikla

1967 baigęs Kauno politechnikos institutą iki 1969 jame dėstė. Nuo 1969 dėsto Vilniaus Gedimino technikos universitete (1969–91 Vilniaus inžinerinis statybos institutas, 1991–96 Vilniaus technikos universitetas), 1975–80 Statybos darbų technologijos ir mechanizavimo laboratorijos vadovas, 1988–90 Statybos darbų technologijos, 2001–17 Statybos technologijos ir vadybos katedros vedėjas, nuo 2017 Tvariosios statybos instituto direktorius, 1990–96 rektorius, 1996–2002 pirmasis prorektorius; profesorius (1988). Internetinių ir intelektualiųjų technologijų instituto (2011–14), Išmaniųjų pastatų technologijų mokslo instituto (2014–17), Operacijų tyrimo laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas (nuo 2017).

Edmundas Kazimieras Zavadskas

Tarptautinės informatikos (1997) ir Tarptautinės valdymo akademijų (2005) narys, Ukrainos technologinės kibernetikos (1992), Rusijos architektūros ir statybos (1996), Rusijos inžinerinės (2001) ir Baltarusijos architektūros (2003) akademijų užsienio narys, Tarptautinės asociacijos Neutrosophic Science – International Association (2016) ir Tarptautinės organizacijos Grey System (2016) garbės narys. Mokslinių žurnalų Technological and Economic Development of Economy (1994–2019), Journal of Civil Engineering and Management (1995–2019), International Journal Strategic Property Management (2004–11) steigėjas ir vyriausiasis redaktorius. Daugelio tarptautinių statybos organizacijų narys.

Mokslinė veikla

Mokslinių darbų svarbiausios sritys: pastatų gyvavimo ciklas, sprendimų paramos sistemos, daugiakriteriniai optimizavimo metodai statybos technologijoje ir vadyboje. Daugelio tarptautinių mokslinių programų apie statybos technologijų tyrimus, plėtotę, kokybės valdymą dalyvis ir vadovas. Su kitais atliko daugiau kaip 40 tiriamųjų mokslinių darbų. Paskelbė daugiau kaip 500 mokslinių statybos inžinerijos ir daugiau kaip 70 aukštųjų mokyklų problematikos straipsnių.

Knygos

Parašė (su kitais) 5 vadovėlius: Statybos darbų technologija (1981), Pastatų statybos technologija (2000 22007), Statybos organizavimas (2001 22009), Statybos procesų technologija (2006 22008), Darnus nekilnojamojo turto vystymas (2012), 16 monografijų (kai kurias su kitais); svarbesnės – Resursų taupymo sprendimų statyboje kompleksinis įvertinimas ir parinkimas (1987, rusų kalba), Statybos technologinių procesų sistemotechninis vertinimas (1991, rusų kalba), Statybinių projektų daugiakriterinis įvertinimas (su A. Kaklausku ir Friedeliu Peldschusu, 1994, anglų kalba), Daugiakriteriniai sprendimai statyboje (2000, vokiečių kalba), Intelektinė ir biometrinė sprendimų parama (su A. Kaklausku, 2010), daugiau kaip 50 kitų knygų.

Apdovanojimai

Lietuvos mokslo premija (1996; 2004, su A. Kaklausku). Gedimino ordino Karininko kryžius (1996).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką