Simáitis Eduardas 1897 01 16Juknaičiai 1942 11 24Sachsenhauseno koncentracijos stovykla (Oranienburg), Klaipėdos krašto pedagogas, politikos ir visuomenės veikėjas.

1914 pradėjo mokytis Klaipėdos mokytojų seminarijoje, bet buvo mobilizuotas į Vokietijos kariuomenę; I pasaulinio karo Vakarų fronte buvo sužeistas. 1916–17 mokėsi Osterodės (Rytų Prūsija, dabar Ostróda) ir Valdavos (į rytus nuo Karaliaučiaus) mokytojų seminarijose. Nuo 1917 mokytojavo Pašyšių pradinėje mokykloje; visus dalykus dėstė lietuvių kalba. Pašyšiuose įkūrė jaunimo draugiją, vadovavo chorams, vaidino. 1923–26 lietuviškai dėstė ir Paupėlių (Trušelių vlsč., Klaipėdos apskr.) pradinėje mokykloje. Prisidėjo prie Klaipėdos krašto mokyklų draugijos steigimo (1926), buvo jos valdybos narys.

Eduardas Simaitis

1926–32 Klaipėdos lietuvių pradinės mokyklos vedėjas, vėliau rektorius. Klaipėdos krašto mokytojų draugijos vienas steigėjų (1932). 1932 02 27–06 06 Klaipėdos krašto vietos valdžios institucijos Direktorijos pirmininkas. 1934–35 Direktorijos mokyklų referentas ir Klaipėdos miesto mokyklų patarėjas. 1936–39 Kristijono Donelaičio gimnazijos Klaipėdoje rektorius. Klaipėdos krašto mokyklų lietuvinimo vienas ideologų. Priklausė Prūsų lietuvininkų susivienijimui, Aukuro draugijai.

1939 03 nacių Vokietijai okupavus Klaipėdos kraštą, buvo gestapo suimtas ir išsiųstas į Lietuvos Respubliką. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą persikėlė į Vokietiją. Gestapo vėl buvo suimtas ir įkalintas Sachsenhauseno koncentracijos stovykloje, kur mirė.

Išleido V. Bajoro ir E. Grosso parengtą lietuvių liaudies dainų rinkinį su natomis Dainos (1926).

-Eduardas Simaitis

L: P. Žostautaitė Klaipėdos kraštas 1923–1939 Vilnius 1992; M. Purvinas Klaipėdos krašto mokyklų draugijos istorija Kaunas 1995.

2147

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką