Gudãvičius Edvardas 1929 09 06Kaunas 2020 01 27Vilnius (palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje), lietuvių istorikas. Habil. dr. (1993; ist. m. dr. 1989). Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2000, nuo 2011 narys emeritas). Rusijos humanitarinių mokslų akademijos Sankt Peterburge narys (1999).

Išsilavinimas ir veikla

1953 baigė Kauno politechnikos institutą (inžinierius mechanikas), 1968 – Vilniaus universitetą (istoriją). 1952–73 dirbo Kauno ir Vilniaus gamyklose, projektavimo įstaigose, 1974–2001 – Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute (nuo 1990 Lietuvos istorijos institutas). 1975–2012 dėstė įvairias istorines disciplinas Vilniaus universitete; profesorius (1991). Tyrinėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją.

Edvardas Gudavičius

E. Gudavičius – vienas Lietuvos moderniosios istoriografijos kūrėjų. Suformulavo šiuolaikinę integralios civilizacijų istorijos koncepciją. Pasak E. Gudavičiaus, nuo Lietuvos krikšto prasidėjo jos europėjimas, valstybė pritapo prie Vakarų civilizacijos, drauge ir prie Vidurio Europos. Lietuvos vietą ir identitetą Vakarų civilizacijoje E. Gudavičius aiškino remdamasis Lietuvos istorijos tipologizavimu. Vakarų idėjinių ir politinių reiškinių perėmimas Lietuvoje vyko vėluojant socialinei ir ūkinei pažangai. E. Gudavičius pabrėžė europietiškus lietuvių kultūros bruožus. Pateikė novatorišką alodo koncepciją – Lietuvoje jis buvo vadinamo odalio tipo. Šios teorinės naujovės leido sukurti savitą feodalinių santykių raidos Lietuvoje modelį, patikslinti teorinę feodalizmo sampratą. E. Gudavičius nustatė tikėtiną Mindaugo karūnavimo datą – 1253 07 06. Vienas Lietuvos televizijos laidų ciklų Lietuvos istorija (1988–90, daugiau kaip 60 laidų) ir Būtovės slėpiniai (1993–2004, apie 130 laidų; Lietuvos nacionalinė premija 1998, su kitais) kūrėjų.

Publikacijos

Svarbiausios monografijos ir šaltinių publikacijos: Žymenys ir ženklai Lietuvoje XII–XX a. (1980), Pirmasis Lietuvos Statutas (su S. Lazutka, 1 tomo 1 dalis, 1983, 2 dalis, 1985), Kryžiaus karai Pabaltijyje ir Lietuva XIII amžiuje (1989), Miestų atsiradimas Lietuvoje (1991), Vytauto Didžiojo 1388 metų privilegija žydams (Privilegija evrejam Vitautasa Velikogo 1388 goda, su S. Lazutka, 1993), Pirmasis Lietuvos Statutas (su kitais, 2 tomo 1 dalis, 1994), Mindaugas (1998), Lietuvos istorija: Nuo seniausių laikų iki 1569 m. (1 tomas, 1999 22001), Pirmasis Lietuvos Statutas (1529 m.) (su kitais, 2001), The Statute of Lithuania. Statuta Lituaniae. 1529 (2002), Lietuvos europėjimo keliais (2002), 1009 metai: šv. Brunono Kverfurtiečio misija (su kitais, 2006), Mindaugas karalius (su kitais, 2008), Pirmasis Lietuvos Statutas (su kitais, 2014), Los caprichos. Du tūkstantis devintieji (2015).

Apdovanojimai

Gedimino ordino Komandoro kryžius (1999), Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didysis kryžius (2003). Lietuvos mokslo premija (su S. Lazutka, 1995; už Pirmojo Lietuvos Statuto tyrimus ir publikavimą).

-Edvardas Gudavičius

932

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką