Rydz‑Śmigły Edward (Edvardas Rýdzas‑Smglas) 1883 03 11Berežanai (dabartinė Ternopilio sr., Ukraina) 1941 12 02Varšuva, Lenkijos karo veikėjas. Maršalas (1936).

Per I pasaulinį karą 1914–17 lenkų legionų karininkas. 1917–18 Lenkų karinės organizacijos (POW) vyriausiasis komendantas. 1918 karo ministras. 1919 04 vadovavo 1‑ajai pėstininkų divizijai, kuri užėmė Vilnių. Per 1919–21 Lenkijos–Sovietų Rusijos karą 1920 05 vadovavo kariuomenės grupei (sudarė 8 armijos), kuri užėmė Kijevą; dalyvavo Varšuvos mūšyje (1920 08). 1921–26 armijos inspektorius Vilniuje, 1926–35 – Varšuvoje. Per 1926 Gegužės perversmą iš Vilniaus pasiuntė karinius dalinius antivyriausybininkų jėgoms paremti. Pakeitė 1935 mirusį J. Piłsudskį ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo inspektoriaus pareigose, tapo vienu įtakingiausių sanacinio režimo veikėjų (faktiškai – antruoju žmogumi po prezidento); po J. Piłsudskio mirties lietuvių padėtis Lenkijos okupuotame Vilniaus krašte pablogėjo. 1938 03 E. Rydz‑Śmigły aktyviai parėmė Lenkijos ultimatumą Lietuvai; 03 18 atvyko į Vilnių prižiūrėti Lenkijos kariuomenės koncentracijos.

Edward Rydz‑Śmigły

1939 09 01, Vokietijai užpuolus Lenkiją, paskirtas kariuomenės vyriausiuoju vadu. 1939 09 17, į Lenkiją įžengus SSRS kariuomenei, pasitraukė į Rumuniją; čia internuotas. 1939 10 atsistatydino iš vyriausiojo vado ir generalinio inspektoriaus pareigų, 1940 12 pabėgo į Vengriją. 1941 10 per Slovakiją nelegaliai grįžo į Lenkiją, kad organizuotų pogrindinę karinę organizaciją. Mirė nuo miokardo infarkto.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką