egalitarzmas (pranc. égalitarisme – lygiava), socialinė teorija, paremta žmonių lygybės įgyvendinimo idėja. Teigia, kad visų žmonių ekonominė, socialinė ir politinė padėtis visuomenėje turi būti vienoda. Žmonių lygybės samprata apima galimybių lygybę, lygybę priimant politinius sprendimus ir materialinės gerovės lygybę. Egalitarizmas gali būti anarchistinės, komunistinės, liberalios, socialistinės (socialdemokratinės) ir kitokios pakraipos. Dažniausiai egalitarizmas suprantamas kaip turtinė žmonių lygybė, bet pripažįstama žmogaus teisė turėti individualųjį ūkį. Κritikuoja santvarką, kurioje vieni valdo didelį turtą, o kiti neturi jokio. Egalitarizmo ištakos – 17 a. levelerių idėjos. 18 a. egalitarizmo idėjų buvo kai kurių filosofų švietėjų (J.‑J. Rousseau ir kitų) veikaluose, jos skelbtos Prancūzijos revoliucijos laikotarpiu. 19 a. Anglijoje paplitusios čartizmo idėjos ragino darbininkus grįžti į kaimą ir kurti smulkius privačius ūkius. Egalitarizmo idėjos atsispindėjo P. J. Proudhono ir kitų 19 a. socialinių politinių teorijų kūrėjų veikaluose. 20 a. egalitarizmo idėjas mėgino įgyvendinti SSRS, Kinija ir kitos komunistinės ideologijos šalys.

2099

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką