Egidijus Aleksandravičius

Aleksandrãvičius Egidijus 1956 11 21Telšiai, lietuvių istorikas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2019). Habil. dr. (hum. m., 1994).

Išsilavinimas ir veikla

1979 baigė Vilniaus universitetą. 1979–83 dirbo Vilniaus universitete, 1986–87 – Lietuvos dailės institute, 1986–94 – Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute (nuo 1990 Lietuvos istorijos institutas), 1989–94 Kultūros istorijos skyriaus vedėjas. 1991 dirbo Viskonsino universitete (Jungtinės Amerikos Valstijos), 1992 – vizituojančiu profesoriumi Helsinkio universitete, 1993 ir 2000 – Ilinojaus universitete Čikagoje. Nuo 1991 dėsto Vytauto Didžiojo universitete; profesorius (1994), 1994–98 Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, 1997–2001 universiteto prorektorius, nuo 2001 Senato pirmininkas.

Egidijus Aleksandravičius

1998–2000 Vytauto Didžiojo universiteto Tarptautinės teisės ir politikos mokslų instituto direktorius, nuo 1999 vadovauja universiteto Lietuvių išeivijos institutui. 2001 stažavo Ilinojaus universitete Čikagoje, Vašingtone, Niujorke, Los Andžele, Putname.

1993–2004 Lietuvos istorikų komiteto prezidentas, 1999–2002 Atviros Lietuvos fondo valdybos pirmininkas. 1990 su kitais pradėjo leisti Lietuvių atgimimo istorijos studijas, 1998 – Kauno istorijos metraštį. Nuo 2006 leidinių Oikos. Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, Darbai ir dienos vyriausiasis redaktorius.

Tyrimų sritys ir publikacijos

Mokslinių tyrinėjimų sritys: 19 a. Lietuvos kultūra, Lietuvos istoriografija, lietuvių išeivijos istorija; daugiausia tiria 19 a. vidurio Lietuvos visuomeninį kultūrinį gyvenimą, pradinį lietuvių tautinio sąjūdžio etapą.

Svarbiausi veikalai: Kultūrinis sąjūdis Lietuvoje 1831–1863 metais: organizaciniai kultūros ugdymo aspektai (1989), Blaivybė Lietuvoje XIX amžiuje (1990), Prieš aušrą: jaunieji Daukanto bičiuliai (1990 22015), Carų valdžioje: XIX amžiaus Lietuva (su A. Kulakausku, 1996, lenkų kalba 2003), Žemaitijos istorija (su kitais, 1997), Giesmininko kelias (2003 22004; apie A. Baranauską), Karklo diegas: lietuvių pasaulio istorija (2013), Lietuvių pasaulio istorijos (2014), Tautiniai naratyvai ir herojai Vidurio Rytų Europoje po 1989 m. (su kitais, 2015, anglų kalba 2014, t. p. sudarytojas ir atsakingasis redaktorius), Spalvos ir juostos: lietuvių akademinės skautijos istorija 1924–2024 (2023); straipsnių rinkiniai XIX amžiaus profiliai (1993), Praeitis, istorija ir istorikai (2000), Išblukęs žodynas (2010), Tylos byla (2014), Lietuvos keliai į modernumą (Lithuanian paths to modernity 2016), Viskas įmanoma (2017), Amžiaus slenksčiai (2019), publicistikos knyga Kas iškirto varnui akį: politikos ir visuomenės kritikos etiudai (2004), elektroninė knyga Adamkus (apie V. Adamkų).

Paskelbė studijų ir mokslinių straipsnių. Su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politine tradicija siejamą kitakalbę kultūrą traktuoja kaip sudėtinę Lietuvos ir lietuvių tautos istorijos dalį.

Apdovanojimai

Gedimino ordino Komandoro kryžius (2009). Gabrielės Petkevičaitės‑Bitės atminimo medalis (2015). Lenkijos ordino Už nuopelnus Riterio kryžius (2001).

S. Daukanto premija (1992), Juozo Tumo‑Vaižganto premija (2017).

-Egidijus Aleksandravičius

2963

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką