Jarašinas Egidijus 1952 10 09Sendvaris (Kelmės rajonas), lietuvių teisininkas, politikas. Kovo 11 Akto signataras. Dr. (social. m.; 1999).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

Egidijus Jarašiūnas

1979 baigė Vilniaus universitetą. 1980–90 advokatas Širvintose, Panevėžyje. 1988–90 Sąjūdžio Panevėžio tarybos pirmininkas, Sąjūdžio Seimo narys. 1990–92 Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputatas, vienas Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengėjų. Buvo Valstybinės derybų su Rusijos Federacija delegacijos narys. 1992–96 Seimo narys. 1993 vienas Tėvynės sąjungos–Lietuvos konservatorių partijos steigėjų. 1996–2005 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas, 2006–10 šio teismo pirmininko patarėjas. 2010–18 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas. 1999–2010 dėstė Mykolo Romerio universitete, 2005–07 Konstitucinės teisės katedros vedėjas, 2007–10 Teisės fakulteto dekanas; profesorius (2007), garbės daktaras (2010).

2006–10 Europos Tarybos komisijos Demokratija per teisę (Venecijos komisija) tikrasis narys. Nuo 2020 Mykolo Romerio universiteto Tarybos pirmininkas.

Mokslinė veikla

Mokslinės veiklos sritys: konstitucinė, lyginamoji konstitucinė teisė, konstitucinė justicija, Europos Sąjungos teisės ir nacionalinės teisės santykiai.

Parašė daugiau kaip 70 mokslinių straipsnių viešosios teisės, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo veiklos, konstitucijų reikšmės, konstitucinės intepretacijos, teisinio kvalifikavimo, teisės raidos, konstitucinės teisės klausimais.

Knygos

Parašė monografiją Valstybės valdžios institucijų santykiai ir Konstitucinis Teismas (2003).

Su kitais parengė knygas: Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras (2000), Pasaulio valstybių konstitucijos (3 tomai, 2016).

Su kitais parašė knygas: Konstitucinė teisė Lietuvoje (Constitutional Justice in Lithuania, 2003), Kolegialumo ir teisinės kultūros principas (Principe de collégialité et cultures juridiques, 2011), Viešosios teisės raida: de jure ir de facto problematika (2013), Teisės raida: retrospektyva ir perspektyva (2013), Transnacionalinės teisinės sistemos – santykio ir sąveikos problemos (2014), Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pirmininkaujant Vassilios Skouris (La Cour de justice de l’Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris, 2015), Universitas est. Mykolo Romerio Universitetui 25 (2016), Lietuvos konstitucionalizmas: praeitis ir dabartis (Lithuanian constitutionalism: the past and the present, 2017), Lietuvos konstitucionalizmas: ištakos, raida ir dabartis (2018).

Daugelio monografijų bendraautoris: Konstitucingumas ir pilietinė visuomenė (2003), Šiuolaikinė konstitucija: studijos apie užsienio šalių konstitucinį reguliavimą (2005), Konstitucinio reguliavimo įvairovė (2006), Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda (2007), Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga: Liber Amicorum Česlovui Juršėnui (2008), Žmogaus teisių apsaugos institucijos (2009), Prezidentas valstybinės valdžios institucijų sistemoje (2011), Europos Sąjungos valstybių konstitucinės sistemos (2012), Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, kaip individualių teisių gynybos standarto, taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis, Konstituciniai ginčai (abi 2019).

Parašė vadovėlius aukštųjų mokyklų studentams: Lietuvos konstitucinė teisė (2001 22002), Lietuvos konstitucinė teisė: Liber Amicorum Juozui Žiliui (2012), Lyginamoji konstitucinė teisė (visi su kitais, 2016).

Išvertė L. Favoreu Konstituciniai teismai (2001).

Apdovanojimai

Gedimino ordino Komandoro kryžius (2003), ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro didysis kryžius (2018), Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didysis kryžius (2021).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką