Eigùlių kãpinės, kapinės Kaune, Eiguliuose, Neries kairiajame krante. Plotas 12 ha, kapinės suskirstytos į 23 kvartalus, aptvertos metaline tvora (sujungta mūro stulpais), pagrindiniai vartai iš Jonavos gatvės pusės. Antkapiniai paminklai daugiausia iš akmens. Kapinėse palaidoti: generolas J. J. Bulota, kultūros veikėja V. Čiurlionytė-Karužienė, Lietuvos teatro veikėjas J. Vaičkus, profesoriai K. J. Aleksa, E. Laumenskienė, V. Vaičiūnas, J. Žemaitis, archeologas P. Tarasenka, pulkininkai Antanas Malijonis, J. Petruitis, karininkas R. Okulič-Kazarinas, rašytojas K. Jankauskas, gydytoja, rašytoja D. Grinkevičiūtė, aktorės B. Kurmytė, O. Kurmytė, skulptorius M. Menčinskas, muziejininkas K. Čerbulėnas, krepšininkas S. Butautas ir kiti.

Eigulių kapinių vakarinė dalis

Lietuvos cirko artistų panteonas Eigulių kapinėse

Kapinėse yra Lietuvos cirko artistų panteonas. Jame palaidoti cirko artistai: D. Bereišienė, S. Bereišis, Z. Černiauskas, V. Černiauskienė, K. Ferroni, A. Gineika, P. Gudauskas, O. Kaluževičienė, K. Kaluževičius, Antanas Pilkauskas, P. Pipiras, J. Ramanauskas, J. Ramanauskienė, Maximiliano Truzzi (iš italo cirko artistų Truzzi šeimos), V. Variakojienė, M. Vilenčikas. 1958 šiose kapinėse perlaidoti savanoriai: Kauno miesto ir apskrities komendantūros eilinis P. Eimutis, antrosios oro eskadrilės leitenantai Vytautas Rauba ir Pranas Stelmokas. Iš senųjų kapinių perlaidota kankinė E. Spirgevičiūtė.

Eigulių kaimo kapinės įsteigtos apie 1880. Iš pradžių laidoti kaimo ir apylinkės gyventojai, Eigulius prijungus (1959 ir 1977) prie Kauno tapo miesto kapinėmis. 1993 Eigulių kapinės įrašytos į Lietuvos kultūros paminklų sąrašą.

465

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką