Eirimas Velička

Veličkà Eirimas 1965 07 05Alytus, lietuvių smuikininkas, muzikos pedagogas, etnomuzikologas. Dr. (hum. m., 2005). 1989 baigė Lietuvos konservatoriją (smuiko klasę; R. Katiliaus, R. Čekuolio mokinys). 1987–91 griežė kameriniame orkestre Vilnius, 1989–91 rengė televizijos laidas vaikams apie muziką. 1991–2001 dirbo Pedagogikos institute, parengė Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos muzikos programas ir išsilavinimo standartus (su A. Dikčiumi). 2002–07 dėstė Lietuvos edukologijos universitete, 2003–13 – Vilniaus universiteto Orientalistikos centre, 2014–20 – Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nuo 2006 dėsto Vilniaus kolegijos Menų fakultete.

Mokslinių interesų sritys: komparatyvinė muzikologija, Azijos tautų muzika, muzikos ugdymo metodikos inovacijos. Sukūrė I–IV klasių muzikos mokymo sistemą, pagrįstą lietuvių liaudies melodikos ypatumais.

Parašė apie 50 mokslinių, metodinių, mokslo populiarinamųjų straipsnių. Parengė muzikos įrašų fonochrestomatijas bendrojo lavinimo mokyklų I–IV, VI klasėms. 1998 su G. Žiliu įkūrė folkroko grupę Atalyja. Koncertavo Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Čekijoje, Turkijoje.

Knygos

Parašė muzikos vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius I–IV klasėms (1995–98 ir 2007–13),VI klasei (2007), 5 metodines knygas mokytojams, knygą Muzika – mistinis Visatos modelis (1997). Parengė dainų rinkinius Kanklės mano rankose (1997), Mačiau mačiau kukutį (2005), Du broleliu (2009).

646

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką