Finkelštein Eitan (Eitanas Finkelštenas) 1942 01 07Sverdlovsk (dabar Jekaterinburg), Lietuvos disidentas, žmogaus teisių gynėjas. Fizikas, publicistas.

Išsilavinimas ir veikla

1964 baigęs Uralo politechnikos institutą, dirbo inžinieriumi. Dėl viešai reiškiamų simpatijų su arabais kariaujančiam Izraeliui 1967 pašalintas iš Maskvos Fizikos ir technikos instituto aspirantūros. 1970 apsigyveno Vilniuje. Čia persekiotas KGB kaip aktyvus Žydų judėjimo dėl teisės išvykti į Izraelį dalyvis (1971 jam neleista išvykti). Tardytas vadinamųjų žydų otkaznikų (t. y. norinčiųjų atsisakyti SSRS pilietybės), t. p. A. Ščiaranskio, V. Petkaus bylose. Dalyvavo žydų protesto akcijose, pasirašė kolektyvinių dokumentų dėl žydų diskriminavimo. Vienas Lietuvos Helsinkio grupės steigėjų (1976), 1976–79 narys. 1983 emigravo iš SSRS. Dirbo Miunchene žurnalo Strana i mir redakcijoje, 1989 redaktorius.

vieno SSRS disidentų vadovų S. Kovaliovo teismo Vilniuje dieną (1975) susirinkę jį paremti bendražygiai: iš dešinės penktas A. Sacharovas, dešimtas J. Orlovas (abu iš Maskvos), antras E. Finkelšteinas, septintas M. Jurevičius, devinta J. Stanelytė

1991–92 leido periodinį leidinį Evrejskij žurnal. Dirba žurnalo Čaika redakcijoje ir Radio svoboda bendrovėje.

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius (1999), Lietuvos nepriklausomybės medalis (2000).

-Eitan Finkelštein; -Eitanas Finkelšteinas

2605

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką