Ekonomètrikų draugijà (angl. The Econometric Society), Tarptautnė ekonomètrikų draugijà, tarptautinė organizacija, vienijanti ekonomikos mokslų atstovus, kurie plėtoja ekonomikos teorijas naudodami statistinius ir matematinius metodus. Narystė laisva, mokama. Apie 700 narių. Draugijai vadovauja prezidentas.

Veikla

Organizuoja reguliarius seminarus ir konferencijas, kasmetinį pasaulinį kongresą, kviečia draugijos narius skaityti vardines paskaitas draugijos renginiuose: Fischerio–Schultzo paskaitą Europos konferencijoje, Jacobo Marschako paskaitą regioniniame renginyje už Europos ir Šiaurės Amerikos ribų, Walraso-Bowley paskaitą Šiaurės Amerikos konferencijoje, Cowleso paskaitą Šiaurės Amerikos vasaros konferencijoje, Frischo paskaitą pasauliniame kongrese. Leidžia žurnalus Econometrica (nuo 1933), Theoretical Economics (eina nuo 2006, draugija perėmė leidybą 2009), Quantitative Economics (nuo 2010). Teikia (nuo 1978, kas dvejus metus) prestižinį ekonomikos srities apdovanojimą – Frischo medalį.

Ekonometrikų draugijos logotipas

Istorija

Draugija įkurta R. Frischo, I. Fisherio, Ch. F. Rooso ir kitų iniciatyva Clevelande 1930 12 29 vykusiame Amerikos mokslo plėtros asociacijos posėdyje. Jo metu R. Frischas pasiūlė ekonometrikos terminą (ši data laikoma oficialia ekonometrikos kaip mokslo pradžia). Pirmieji draugijos nariai: I. Fischeris (pirmasis draugijos prezidentas), R. Frischas, Haroldas Hotellingas, K. Mengeris (jaunesnysis), Frederickas C. Millsas, W. F. Ogburnas, Øysteinas Ore, J. Harvey Rogersas, Charlesas F. Roosas, Malcolmas C. Rorty, Henry Schultzas, J. A. Schumpeteris, Walteris A. Shewhartas, Carlas Snyderis, Ingvaras Wedervangas, N. Wieneris, Edwinas B. Wilsonas. 1933 01 draugija pradėjo leisti žurnalą Econometrica. Draugijos nariais buvo ir yra dauguma Nobelio ekonomikos premijos laureatų.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką