Ekonòmikos institùtas, Lietuvõs mókslų akadèmijos Ekonòmikos institùtas, Lietuvos ekonomikos mokslinių tyrimų įstaiga, veikusi Vilniuje 1941–2009.

Veikla ir struktūra

Mokslinių darbų pagrindinės kryptys: ekonomikos teorija ir matematinis modeliavimas (makroekonomikos, pusiausvyros ir kiti modeliai), Lietuvos ūkio plėtojimo ekonominės socialinės problemos, Lietuvos ekonominės integracijos į Europos Sąjungą problemos, ekonominės minties Lietuvoje istorija nuo 16 amžiaus.

Veikė 11 mokslinių padalinių (9 skyriai, dvi laboratorijos). Ekonomikos institutas sprendė teorines (politinės ekonomijos, ekonominės minties, ūkio istorijos ir kitas) bei praktines (gamybinių jėgų plėtojimo ir išdėstymo, materialinių ir darbo balansų sudarymo, gamtinių išteklių ekonominio įvertinimo, darbo našumo didinimo ir kitas) problemas, atliko ir koordinavo įvairius ekonominius tyrimus. Ypač reikšmingi Ekonomikos instituto darbai, kuriuose buvo pasiūlytos ir pagrįstos pramonės, statybos, žemės ūkio ir transporto plėtotės pagrindinės kryptys.

Istorija

Institutas įsteigtas 1941 05, 1944 07 veiklą nutraukė, 1945 atkurtas (iki 1946 pagal įsipareigojimą vadovavo organizacinio komiteto nariai).

Sovietinės okupacijos metais daugėjo instituto darbuotojų (1990 pradžioje institute dirbo daugiau kaip 180 darbuotojų, iš jų – 126 mokslo), išleista daugiau kaip 50 monografijų.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Ekonomikos institutas reorganizuotas: 1991–1992 panaikinta buvusi struktūra, daugiau kaip 10 kartų sumažintas darbuotojų skaičius, pakeistos mokslinės veiklos kryptys, 1992–1995 institutas nepriklausė Lietuvos mokslų akademijai.

2009 institute liko tik 14 darbuotojų (iš jų 6 dirbo antraeilėse pareigose), jis pripažintas nepajėgiu vykdyti mokslinius tyrimus ir 2010 likviduotas.

Direktoriai

Direktoriai: A. Janulaitis (1941 05–11, visuomeniniais pagrindais), A. Rimka (1941 12–1942 12), P. Šalčius (1942 12–1944 07), D. Budrys (1946–1953), J. Bulavas (1953–1956), K. Meškauskas (1956–1981), J. Maniušis (1981–1985), E. Vilkas (1985–2008), A. Vasiliauskas (2008–2009).

2181

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką