dvielektrodė elektroninė lempa

elektròninė lémpa, vakuuminis elektroninis įtaisas elektriniams signalams, elektriniams virpesiams stiprinti, generuoti, valdyti, įvairiai apdoroti (virpesiams moduliuoti, moduliuotiesiems signalams demoduliuoti, dažniui keisti, t. p. elektriniams virpesiams lyginti, t. y. versti nuolatine srove). Lempos srovę sudaro elektronų srautas stikliniame, keraminiame, metaliniame arba mišriame balione, kuriame yra vakuumas. Paprasčiausia dviejų elektrodų elektroninė lempa yra diodas, kurio metalinį cilindrinį katodą gaubia kitas elektrodas, vadinamas anodu. Laisvųjų elektronų šaltinis yra kaitinamasis katodas, kurio veikimas grindžiamas termoelektroninės emisijos reiškiniu. Kai anodo potencialas yra teigiamesnis už katodo, elektronai traukiami anodo link ir sudaro anodo srovę.

Kai potencialas yra kito poliarumo, elektronai, išlėkę iš katodo, stumiami nuo anodo, todėl srovė per diodą neteka – elektroninei lempai būdinga srovės vienkryptiškumas. Diodai tinka tik lygintuvams, detektoriams. Trijų elektrodų elektroninė lempa – triodas – turi tris veikliuosius elektrodus: be katodo ir anodo, dar ir valdymo tinklelį, įtaisomą arti katodo; naudojamas virpesiams stiprinti ir generuoti, nes valdymo tinklelio potencialas gerokai stipriau valdo elektronų srautą negu anodo potencialas. Keturių elektrodų elektroninė lempa – tetrodai, penkių – pentodai ir taip toliau. Mažos galios elektroninės lempos dar vadinamos radijo lempomis, o didelės galios – generatorinėmis lempomis (jos paprastai aušinamos oru arba vandeniu).

Elektroninės lempos, ypač triodo, išradimas pradėjo pirmąjį elektronikos plėtros tarpsnį, kuris truko pusę šimtmečio (maždaug iki 1965) ir lėmė radijo ryšio, televizijos, radiolokacijos, garso įrašymo ir atkūrimo, kompiuterių atsiradimą, tobulinimą bei paplitimą. Vakuuminį diodą 1904 išrado anglas J. A. Flemingas, remdamasis Th. A. Edisono 1879 atrastu termoelektroninės emisijos reiškiniu. Vakuuminį triodą 1906 sukūrė L. De Forestas, vėliau sukurtos tobulesnės elektroninės lempos, tinkančios aukštesnio dažnio elektriniams virpesiams, – tetrodas ir pentodas. Dar sudėtingesnės daugiaelektrodės elektroninės lempos sukonstruotos elektriniams virpesiams maišyti, dažniui keisti. Darbui mikrobangų ruože, radiolokacijai sukurtos specialios elektroninės lempos: bėgančiosios bangos lempa, atgalinės bangos lempa, klistronas, magnetronas ir kitos: elektronines lempas beveik visiškai pakeitė puslaidininkiniai įtaisai (puslaidininkiniai diodai, tranzistoriai), tačiau galingos generatorinės elektroninės lempos tebenaudojamos kilovatų ir megavatų galios radijo dažnių virpesių galinguose radijo ir televizijos siųstuvuose bei pramonės įrenginiuose.

2373

-radijo lempa

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką