elektroninė žemėlapio paslauga

elektròninė žemlapio paslaugà (angl. Web Map Service, WMS), paslauga, leidžianti pasiekti žemėlapį ar jį sudarančius sluoksnius juos publikuojančiame serveryje pagal naudotojo pasirinktus parametrus. Su geografinėmis koordinatėmis susieti žemėlapio fragmentai būna perduodami kaip paveikslėliai arba kaip vektoriniai objektai. Abiem atvejais internetu perduodamus fragmentus speciali programa automatiškai generuoja iš geografinių duomenų (erdviniai duomenys) bazės.

Elektroninė žemėlapio paslauga palaiko bent du naudotojo užklausų tipus: GetMap  pagal naudotojo nurodytus parametrus (vaizdo dydis, koordinačių sistema ir kita) pateikiamas žemėlapio vaizdas, ir GetCapabilities – elektroninės žemėlapio paslaugos sluoksnių parametrų (aprėptis, koordinačių sistema, duomenų unikalus identifikatorius, sluoksnio permatomumas) sąrašas. Gali būti palaikoma ir daugiau užklausų tipų, pvz., galimybė gauti atskirų žemėlapio objektų informaciją (GetFeatureInfo), žemėlapio legendą (GetLegendGraphic) ir kita. Žemėlapio podėlio paslauga (angl. Web Map Tile Service, WMTS) leidžia greitai pasiekti žemėlapį ar jį sudarančius sluoksnius naudojant iš anksto generuotus žemėlapio vaizdus. Plačiai naudojamos standartizuotos elektroninės žemėlapio paslaugos protokolą 1999 sukūrė Atviras geoerdvinės informacijos konsorciumas (Open Geospatial Consortium, OGC).

elektroninės žemėlapio paslaugos pateiktas Asamos ugnikalnio geologinis žemėlapis (Japonijos geologijos tarnybos svetainė)

284

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką