Elenà (rus. Елена, Jelena) 1474 04 18Maskva 1513 01 24Breslauja, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro žmona (nuo 1495 02). Maskvos didžiojo kunigaikščio Ivano III ir Sofijos iš Paleologų duktė, Vasilijaus III sesuo. Šiomis vedybomis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausybė tikėjosi sustiprinti taikos sutartį su Maskvos kunigaikštyste. Ivanas III draudė Elenai pereiti į katalikybę, reikalavo tuoktis stačiatikių cerkvėje, prie didžiojo kunigaikščio rūmų Vilniuje pastatyti stačiatikių cerkvę (Aleksandras atsisakė). Jis siekė paversti Eleną politinės kovos su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste įrankiu. Į Vilnių Elena atvyko 1495 02. Veikė Maskvos naudai, jos aplinkoje buvo rusų šnipų. Popiežius Julijus II tik 1505 davė leidimą Aleksandrui gyventi su kitatike žmona. Po Melniko akto (1501) Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje susilpnėjus bažnytinės unijos tendencijoms, Elena aktyviai globojo stačiatikių dvasininkiją, rūpinosi cerkvėmis ir vienuolynais (pvz., pastatyta Išganytojo cerkvė Vilniuje, Viešpaties Žengimo į dangų vienuolynas Minske).

Aleksandras ir Elena (iš Decius Iodocus Ludovicus knygos De Jagellonum familia liber II, išleista 1521 Krokuvoje, Lenkijos mokslų akademijos Kórniko biblioteka)

Elenai buvo duota valdyti Breslaujos, Mogiliavo miestai, dvarų Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir etninės Lietuvos įvairiose vietovėse.

Palaidota Skaisčiausiosios Dievo Motinos cerkvėje Vilniuje.

814

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką