Januláitienė Elena (Alena), Jurašaitýtė 1893 02 20Bielskas(?) 1982 12 14Kaunas, lietuvių dailininkė, visuomenės veikėja. A. Jurašaičio duktė, A. Vailokaitienės sesuo. A. Janulaičio žmona. Iki I pasaulinio karo mokėsi Vilniuje meno mokykloje (mokytojas A. Varnas), tėvo fotoateljė retušuodavo nuotraukas. 1914 su kitais lietuvių jaunuoliais įsitraukė į nukentėjusių nuo karo šelpimą. 1916 ištekėjo už teisininko A. Janulaičio, jį 1916 suėmus, Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti centro komiteto pastangomis įsidarbino piešimo mokytoja pradinėje mokykloje. Nuo 1919 šeima gyveno Kaune. Per II pasaulinį karą Lietuvą okupavus nacių Vokietijai įsitraukė į žydų gelbėjimą, su vyro seserimis Julija Matjošaitiene (M. Lukšienės motina) ir V. Alseikiene, t. p. E. Žalinkevičaite ir S. Kymantaite-Čiurlioniene slėpė du žmones (liko gyvi).

Elena Janulaitienė (apie 1916)

Elena Janulaitienė (apie 1916)

Kūryba

J. Mačiulio-Maironio portretas (pastelė, 1931)

E. Janulaitienės kūriniai realistiški, daugiausia sukūrė portretų pastele, anglimi, pieštuku (V. Krėvės, K. Glinskio, J. A. Herbačiausko, 1926, J. Jablonskio, S. Kymantaitės-Čiurlionienės, 1927, Maironio, 1931). Jos pieštais vaikų atvaizdais buvo iliustruojami žurnalai. E. Janulaitienės darbų eksponuota 1937 jubiliejinio Lietuvos moterų suvažiavimo proga suorganizuotoje Lietuvos moterų spaudos ir literatūros parodoje (šeši visuomenės veikėjų portretai). 1938 viena Lietuvos moterų dailininkių draugijos steigėjų, ruošė draugijos įstatus, buvo draugijos vicepirmininkė, parodų organizatorė. Pirmojoje draugijos parodoje, 1940 01 surengtoje Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje, eksponuota ir E. Janulaitienės darbų.

1277

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką