Macevičitė Elena 1954 01 17Kaunas, lietuvių bibliotekininkė, bibliografė, vertėja. Daktarė (socialiniai mokslai; pedagogikos mokslų kandidatė 1990; HP 2004).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

1977 baigusi Vilniaus universitetą (bibliotekininkystę ir bibliografiją) jame dėsto, 2020–2023 Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros vedėja; profesorė (2004). 1993–1995 Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė direktorė. Nuo 2000 dar dėsto Borås universiteto Švedijos bibliotekininkystės ir informacijos mokslo mokykloje. Nuo 1993 tęstinio mokslo darbų leidinio Knygotyra atsakingoji sekretorė. Užsienio mokslinių žurnalų redkolegijų narė: nuo 1996 – The Serials Librarian (Jungtinės Amerikos Valstijos), nuo 1999 – Information Research (Švedija) vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja, nuo 2010 – Informacija un sabiedriba (Latvija), nuo 2013 – Zagadnienia Informacji Naukowej (Lenkija). Nuo 2008 Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų enciklopedijos (Encyclopedia of Library and Information Science tomai 1–3, 2008–2014) redkolegijos narė.

Elena Macevičiūtė

Mokslinė veikla

Mokslinės veiklos pagrindinės sritys: informacijos vartotojų elgsena, skaitmeninė leidyba, skaitmeninė nelygybė, skaitmeninės bibliotekos, informacijos veikla, tarpkultūrinė komunikacija.

Paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių ir daugiau kaip 40 metodinių straipsnių.

Vykdo Europos Sąjungos programų finansuojamus mokslinių tyrimų projektus SHAMAN, SUITCEYES, SILVANUS, MuseIT; Švedijos ir Lietuvos mokslo tarybų projektus.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Bibliografinė heuristika (su O. Janoniu, 1999), Įvadas į informacijos vadybą: informacijos tyrimų skaitiniai (Introducing information management: an information research reader, su T. D. Wilsonu, 2005), Švedijos bibliotekų mokslo tyrimo poreikių Delfų studija (A Delphi study of research needs for Swedish libraries, su kitais, 2009), Knygos ekrane: Švedijos elektroninių knygų rinkos žaidėjai (Books on screens: Players in the Swedish e‑book market, su kitais, 2017).

Sudarė bibliografijos rodyklę Levas Vladimirovas (1997, papildyta 22002).

Vertimai

Išvertė (iš anglų ir prancūzų kalbų) mokslo ir mokslo populiarinamąsias knygas: J. Fiske’o Įvadas į komunikacijos studijas (su Vilija Gudoniene, 1998) ir Populiariosios kultūros supratimas (2008), A. Baverstock Leidybos marketingas (2002), Ch. L. Borgman Nuo Gutenbergo iki globalios informacijos infrastruktūros: informacijos prieiga tinklų apraizgytame pasaulyje (2003), Politinės minties enciklopedija (su A. Degučiu, 2005), E. Burke’o Apmąstymai apie Prancūzijos revoliuciją (2009), J.‑C. Carrière’o ir U. Eco Nesitikėkite atsikratyti knygų (su Eduardu Macevičiumi, 2011, pataisytas 22013), B. Sullivano Susipažinkite – tai jūs (su E. Macevičiumi, 2019), J. Nestoro Kvėpavimas (su E. Macevičiumi, 2020), taip pat grožinės literatūros kūrinių (N. Gaimano Vandenynas kelio gale, su E. Macevičiumi, 2018).

Elena Macevičiūtė

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką