elgetáujantys òrdinai, katalikų vienuolių vyrų ordinai, kurių įstatai draudžia turėti nuolatinių pajamų, reikalauja, kad vienuoliai gyventų iš savo darbo ir aukų. Elgetaujančių ordinų vienuoliai neduoda sėslumo įžado (tuo jie skiriasi nuo klauzūrinių vienuolijų vienuolių), gyvena konventuose; elegetaujančius ordinus vienija bendras tarnavimo Dievui idealas ir nustatytų tarnavimo formų laikymasis. Derina kontempliaciją ir aktyvų gyvenimą – dirba sielovados darbus, dėsto universitetuose, vykdo misijas. Elegetaujančys ordinai yra pranciškonai (konventualai, kapucinai, mažesnieji broliai), dominikonai, karmelitai ir augustinai eremitai. Elgetaujančiais ordinais dar laikomi pranciškonų pasauliečių ordinas (pranciškonai tretininkai), trinitoriai, mercedarai, bonifratrai ir servitai. Elgetaujančių ordinų šakos – moterų vienuolijos – yra klauzūrinės (augustinės, dominikonės, klarisės).

3078

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką