Elizabeth (Elzabetas), miestas Jungtinėse Amerikos Valstijose, Naujojo Džersio valstijos šiaurės rytuose, prie Atlanto vandenyno Newarko įlankos.

129 200 gyventojų (2019); priklauso Niujorko aglomeracijai. Šiaurėje ribojasi su Newarku.

Jūrų uostas (didžiausias Jungtinėse Amerikos Valstijose konteinerių terminalas); Goethalso tiltas (atidarytas 1928) į Stateno salą (Niujorkas). Prie Elizabetho yra Newarko tarptautinis oro uostas. Mašinų (Singer siuvamųjų mašinų, nuo 1873), raštinės reikmenų, žaislų gamyba, chemijos, kosmetikos, medicinos (Warner-Lambert įmonės) pramonė. Presbiterionų bažnyčia (1789).

Elizabethtowną (vadintas iki 1740) įkūrė anglai 1664 (pirmoji anglų gyvenvietė Naujajame Džersyje). 1746 įkurtas Naujojo Džersio koledžas (1756 perkeltas į Princetoną). Miesto teisės nuo 1855.

Lietuviai

Apie 1878 čia apsigyveno pirmieji lietuviai. Pirmoji jų organizacija – savišalpos Šv. Kazimiero draugija (įkurta 1891; veikė iki 1954). 1895 įkurta Šv. Petro ir Povilo lietuvių parapija, 1896 pašventinta laikina medinė, 1910 pastatyta nauja mūrinė bažnyčia; 1913 įsteigta parapinė mokykla (1926 turėjo 800, 1955 – 300 mokinių). 1896 įsikūrė Susivienijimo lietuvių Amerikoje, 1912 – Tėvynės mylėtojų draugijos kuopos. Nuo 1917 veikė lietuvių draugijų jungtinis Lietuvai gelbėti komitetas (rinko aukas Lietuvai). 1918–28 veikė teatro klubas Giedra. Iš viso iki II pasaulinio karo Elizabethe įsikūrė daugiau kaip 20 lietuviškų draugijų ir jų skyrių. 1944 įsikūrė BALF Elizabetho skyrius, 1949 –Tremtinių draugija. 1949 Elizabethe gyveno apie 10 000 lietuvių. 21 a. pradžioje veikė JAV lietuvių bendruomenės Elizabetho apylinkė (įkurta 1952 vietoj Tremtinių draugijos; pirmininkas J. Veblaitis, 2002).

-Elizabethtown

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką