(Elzevỹrai), Elsevir, Elzevier, 16 amžiaus vidurio–18 amžiaus pradžios olandų knygų leidėjai, prekybininkai ir spaustuvininkai. Veiklos centrai – Leidenas, Amsterdamas (svarbiausi), Haga, Utrechtas. Pradininkas Lodewijkas Elsevieras (apie 1540–1617) Leidene iš pradžių dirbo knygrišiu, vėliau prie Leideno universiteto įkūrė knygyną, nuo 1592 ėmėsi ir leidybos (išleido daugiau kaip 100 pavadinimų knygų, daugiausia lotynų kalba). Jo svarbiausia veikla – knygų prekyba. Įkūrė prekybos namų ne tik kituose Olandijos miestuose, bet ir Londone, Paryžiuje, Florencijoje, Venecijoje, Frankfurte prie Maino, Leipcige, Stokholme. Vienas pirmųjų Europoje organizavo knygų aukcionus, rengė jų katalogus, supirkinėjo bibliotekas ir jas pardavinėjo iš varžytynių.

vienas Leideno Elsevierų knygų ženklų (17 amžius)

Po jo mirties verslą perėmęs sūnus Mathijas (1564–1640) su broliu Bonaventura (1583–1652) sudarė bendrovę. Išleido knygų prancūzų, olandų, italų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Kitas Lodewijko sūnus Lodewijkas (1566–1620) 1590 įkūrė filialą Hagoje (veikė iki 1665), dar kitas sūnus Joostas (1575–1616) – 1600 Utrechte (veikė 1600–11 ir 1667–75). Verslo įkūrėjo vaikaitis Isaakas (1596–1651) 1617 Leidene įkūrė gerai techniškai įrengtą spaustuvę, 1620 tapo oficialiu Leideno universiteto spaustuvininku (šis titulas išsaugotas iki bendrovės veiklos pabaigos 1713). 1625 jis spaustuvę pardavė dėdei Bonaventurai ir broliui Abrahamui (1592–1652). Jų bendrovė veikė iki 1652 ir išleido apie 500 pavadinimų knygų (per metus po 18). Leidiniai vertinti dėl kruopščiai parengtų tekstų ir geros išvaizdos.

vienas Amsterdamo Elsevierų knygų ženklų (17 amžius)

Elsevierų bendrovę paveldėjo Abrahamo sūnus Janas (1622–61) ir Bonaventuros sūnus Danielius (1626–80). Po trejų veiklos metų, išleidusi apie 50 pavadinimų knygų, bendrovė iširo. 1659 Janas pardavė Leideno knygyną, 1713 – ir spaustuvę. Joosto sūnus Lodewijkas (1604–70) pradėjo įmonės filialo veiklą Amsterdame – 1638 įkūrė knygyną, 1640 – ir spaustuvę. Išleido apie 200, o su Danieliumi sudarę bendrovę – apie 500 pavadinimų knygų (per metus po 13–15). Knygos su Amsterdamo filialo ženklu paplito po visą Europą. Amsterdamo filialas savo veiklą baigė 1681. Iš viso nuo 1592 iki 1713 Elsevierai išleido apie 5000 leidinių (vadinamų elzevyrais), iš jų apie 2500 įvairios tematikos, kiti – Leideno universiteto mokslinių darbų tezės ir disertacijos. Aktuali leidinių tematika, patogus, mažas formatas (dažniausiai in duodecimo), dideli tiražai, gerai organizuotas platinimas išpopuliarino Elsevierų leidinius Europoje.

123

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką