Elvyra Žebertavičiūtė

Žebertavičitė Elvyra 1933 01 07Bartninkai (Pilviškių vlsč.), lietuvių aktorė. 1956 baigė Lietuvos konservatoriją (kurso vadovas Andrejus Poliakovas, specialybės pedagogas J. Kavaliauskas). 1956–60 Kapsuko (dabar Marijampolė) dramos teatro, 1965–93 Jaunimo teatro Vilniuje aktorė. 1961–65 dėstė Vilniaus kultūros švietimo technikume. Svarbiausi vaidmenys: Keraitienė (K. Binkio Atžalynas), Gaškienė (A. Vienuolio Prieblandoje, abu 1956), Žermena (A. Jarry Šeštasis aukštas 1957), Žana (J. Anouilh’aus Žana / Vyturys), Helina Čarlz (J. Osborne’o Atsigręžk rūstybėje, abu 1967), Olga, Voinickaja (A. Čechovo Trys seserys 1971, Dėdė Vania 1986), Moteris (Žmogaus balsas 1977, pagal J. Cocteau ir O. Milašių), Petronėlė (Žemaitės Trys mylimos 1979), Stela (P. Ustinovo Fotofinišas 1982), Milė (A. Fugardo Čia gyvena žmonės 1986), Ponia Pernel (Molière’o Tartiufas 1993).

Elvyra Žebertavičiūtė

E. Žebertavičiūtė. Laimos vaidmuo filme Birželis, vasaros pradžia (1969, režisierius R. Vabalas)

E. Žebertavičiūtė. Petronėlės vaidmuo (Žemaitės Trys mylimos 1979, režisierius G. Padegimas, dailininkas A. Jacovskis, © LATGA, 2020; Liudvikas – V. Taukinaitis)

Vaidino kino filmuose (Janina – Vienos dienos kronika 1963, režisierius V. Žalakevičius, Laima – Birželis, vasaros pradžia 1969, režisierius R. Vabalas, Rumšienė – Nesėtų rugių žydėjimas 1978, režisierius M. Giedrys, Miestelio mokytoja – Vardas tamsoje 2013, režisierė A. Marcinkevičiūtė), televizijos spektakliuose (Karalienė Bona – J. Grušo Barbora Radvilaitė 1982, režisierius V. Bačiulis).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką